O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 227b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Závodů byl pověřen lyžařský odbor tělovýchovné jednoty Sokol, který se svěřeného úkolu zhostil s nejvyšším uznáním. Na výzvu městského národního výboru bylo město uklizeno vyzdobeno, aby mohlo důstojně přijmout závodník i početné hosty, kteří se na celostátní mistrovství sjeli z celé republiky. Slavnostním zahájení se konalo ve středu 17. února v 19 hod. po průvodu od nádraží městem před sokolovnou. Ve čtvrtek 18. Února v 8,30 hod. byl odstartován závod mužů v běhu na 30 km a žen na 10 km, v pátek 19. února ve 14 hod. závod ve skoku pro závod sdružený, v sobotu 20 února v 8,30 závod mužů a juniorů v běhu na 15 km a žen a juniorek na 5 km a konečně v neděli 21. února v 8,30 štafetových běh mužů 4 krát 10 km a žen 3 krát 5 km, a ve 14 hod. odpoledne veřejný závod ve skoku. Mistrovství se zúčastnili nejpřednější závodníci republiky, např. skokani Kraus, Hubač a Raška. Závody vysílal městský rozhlas přímou reportáží.
Ředitelství okresního útvaru národního zdraví oznámilo, že podle směrnic ministerstva zdravotnictví počínají dnem 1. března bude zrušena v našem městě noční a sváteční lékárenská pohotovostní služba. Na další bude pouze v okresním městě  Žďáře nad Sázavou a nutné léky budou vydávat lékaři pohotovostní služby přímo po ošetření nemocného. Dne 11. Března uspořádalo Tělovýchovné branná rada při Okresní odborové radě ve Žďáře nad Sázavou společně se závodem Chirana první ročník závodu v běhu na lyžích závodníků neregistrovaných. Zúčastnili se ho závodníci z podniků v okresech Žďár nad Sázavou, Třebíč a Brno – venkov. Start a cíl byl u závodu Chirana. V neděli 28. března uspořádala Základní organizace Svazarmu v Novém Městě soutěž ve střelbě z malorážky. Dne 1. Dubna provedla tělovýchovná jednota Sokol společně se střední všeobecně vzdělávací školou a odborným učilištěm Chirany v rámci oslav 20. Výročí osvobození naší vlasti rudou armádou v sokolovně tělovýchovnou akademii, spojenou s ukázkami všech společných cvičení na III. celostátní spartakiádě. Zcela naplněný sál sledoval s velkým zaujetím a s pozorností vynikající úroveň všech tělocvičných čísel, předvedených všemi složkami jednoty od nejmladších chlapců a děvčat až po muže a ženy. Výkony připomínaly slavné novoměstské akademie z dřívějších let. Ve dnech 9. až 11. dubna uspořádal oddíl košíkové tělovýchovné jednoty Sokol z pověření ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy IV. Kolo I. ligy. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová