O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 227a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Muzeum se podílelo na několika výstavách, o nichž zmínka v přehledu kulturních událostí. Samostatně vydalo odbornou publikaci o tkalcovství a tkaninách na Horácku a bylo spoluvydavatelem pamětního tisku, vydaného k 65. narozeninám Národního umělce Vincence Makovského. Sbírky obohaceny o mnoho cenných přírustků. Velmi se muzeum zasloužilo o odlití a postavení slavné sochy Raněný od Jana Štursy. Správa muzea vede s. Věra Večeřová, které pomáhá muzejní rada včele s předsedou, učitelem Josefem Koudelou. Schází se pravidelně jednou za měsíc a řeší rozmanité problémy, souvisící s provozem muzea. Podle úsudku odborníků i početných návštěvníků patří naše Horácké muzeum k nejlepším v celém kraji.
Tělovýchova, sport a zdravotnictví.
V neděli 24. ledna se konaly tradiční párkové závody mládeže. Start byl ve 14 hodin u sokolovny a startovaly děti ve čtyřech kategoriích (50, 100, 300, a 500m) od šesti do dvanácti let, Účast závodníků, jejich rodičů a známých byla jako obvykle veliká a dosažený výsledky byly velmi nadějné.
Tradiční lyžařské závody o Zlatou lyži Českomoravské vysočiny (XXVII.) a XVII. Memoriál Josefa Německého se konaly v rámci oslav 70. letého trvání zimních sportů v Novém Městě na Moravě za účasti rakouských a italských závodníků za teplého počasí a oblevy ve dnech 29. Až 31. ledna. V běhu na lyžích na 5 km v kategorii mladších dorostenců zvítězil Josef Kubica, starších dorostenců na 10 km Milan Miluška, v běhu mladších dorostenek na 3 km Iva Grošofová a starších dorostenek na 5 km Helena Honzlova, všichni ze Sokola Nové Město na Moravě. Mistrovský zápas na 15 km, odstartovaný v pátek 29. ledna ve 14,30 hod. společně se závodem žen a juniorek, vyhrál překvapivě dorostenec Karel Štefl, veliká naděje novoměstského lyžařství. Dorosteneckých závodů se zúčastnilo 90 dorostenců a dorostenek ze všech hlavních středisek lyžařského sportu a českých krajích. Mistrovská padesátka a skoky na lyžích pro nepříznivé počasí odpadly.
Dne 8. února se konala v Jednotném klubu pracujících výroční schůze městské odbočky Československého Červeného kříže, spojená s přednáškou primáře okresní nemocnice MUDr Dvořáka o kosmetickém ošetření pleti, spojená s praktickými ukázkami.
Ve dnech 17. až 21. února probíhalo v našem městě v rámci oslav 70. výročí trvání zimních sportů pod záštitou rady okresního a městského národního výboru a Okresní odborové rady 66. mistrovství Československé socialistické republiky v lyžování. Organizací a provedením

Rok: 
Přepsal/a: 
Jiří Hájek