O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 226a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dění děl české a světové hudební tvorby předvedeny tentokrát ukázky ze skladeb autorů světových, a to J. S. Bacha, L. v. Beethovena, G. Bizeta, J. Brahmse, J. Quantze,       W. A. Mozarta a R. Wagnera. Koncert připravil a sborové skladby, mezi nimiž sbory z opery Carmen a Lohengrin, řídil hlavní sbormistr dr. Josef Mikulec. Zpívali J. Grepl a J. Jinek, na flétnu hrál Josef Kšica z Bystřice nad Pernštejnem a na klavír hráli učitelé zdejší lidové školy umění Jana a Jan Hradečtí, Marie Popelková a Olga Slezáková. Pečlivě nacvičený náročný program a dokonalé a nadšené provedení měly u početného obecenstva veliký umělecký úspěch.
Po několikaleté přestávce vystoupili dne 2. prosince v sále sokolovny na veřejnost novoměstští divadelní ochotníci. Je velikou zásluhou zesnulého s. Vladimíra Černého, že se podařilo shromáždit po velikém úsilí několik bývalých herců a hereček, kteří pod vedením s. Jindřicha Grepla vytvořili divadelní odbor při Jednotném klubu pracujících. Za první vystoupení si zvolili detektivní komedii současného anglického dramatika Saula O´Hary ,,Oženit se, to je vždycky riziko“. Režii měl J. Grepl, Hráli R. Heřmanský, J. Heřmanská, J. Altman, T. Koudelková, J. Janíček, J. Petrová, J. Němcová a L. Staněk. Hra měla v sále ze dvou třetin vyprodaném slušný úspěch a dosvědčila, že ochotnického divadla je ve městě zapotřebí. Bude ovšem důležité, zda se odbor udrží, naváže na slavné novoměstské divadelní tradice a bude ve své záslužné práci  pokračovat. Zatím učiněn  pouze první, nepatrný krok.
Dne 19. prosince otevřela Horácká galerie ve výstavních místnostech v budově městského národního výboru výstavu fotografií Miroslava Matouška, kterou zahájila promovaná historička Nina Dvořáková z Brna.
Dne 21. prosince se dožil osmdesáti let dlouholetý učitel novoměstských škol, významný kulturní pracovník na poli  hudby a zpěvu, zakladatel  a sbormistr Pěveckého a hudebního spolku Smetana, hudební skladatel Karel Konvalinka, žijící nyní na odpočinku v Brně. O ocenění zásluh, které si jubilant získal o rozvoj kulturního života našeho města, rozhodl se městský národní výbor jmenovati jej čestným občanem Nového Města na Moravě. Jubilantovi bylo k jeho narozeninám zasláno blahopřání národního výboru a všeho občanstva a v městském rozhlase byla tento den zvláštní relace.

Městská lidová knihovna.   Od 1.srpna převzala po s. J. Rozsypalovi, který po mnoho let svědomitě a obětavě zastával funkci knihovníka, správu knihovny stála pracovní síla, s. Matějovská. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Martina Zítková