O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 225b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

norma byla od 1. září zvýšena o 35 hal., ale pouze u dospělých strávníků; dětí se netýká.

     Na obou základních devítiletých školách je po dvou odděleních školních družin, které také zápasí s  nedostatkem potřebných prostorů. Při každé škole je ustaveno sdružení rodičů a přátel školy, které v  novém školním roce bude sledovat výchovné otázky, pomoc pionýrské organizace a zájmové činnosti. Situace v  novoměstském školství je krajně svízelná, hlavně pro tíživý nedostatek místností, který v  příštím školním roce ještě vzroste. Jeví se nutnost zřídit i školu zvláštní, ale zase nejsou místnosti. Nevyjasněnou zůstává otázka dalšího trvání či zrušení střední všeobecně vzdělávací školy. Zatím nikdo s  námi konkrétně o záležitosti nejednal, ale přitom je nám známo, že odbor školství a kultury Jihomoravského krajského národního výboru návrh na zrušení podal. S  konečnou platností rozhodne o existenci této školy ministerstvo školství a kultury.

     Dne 11. září sehrálo Horácké divadlo v  sokolovně za poměrně malé účasti publika klasickou českou pohádkovou hru Aloise Jiráska, Lucerna. Odpoledne se konalo představení téže hry pro školní mládež.

     Ve výstavních prostorách v  budově městského národního výboru otevřela Horácká galerie 17. října v  deset hodin dopoledne výstavu kreseb Jana Štursy.

     Dne 24. října zahájil Jednotný klub pracujících ve velkém klubovním sále výstavu s  názvem Horácko v  obrazech akademického malíře Pavla Kopáčka. O umělcově díle promluvil ředitel střední všeobecně vzdělávací školy s. R. Svačina, v  kulturním programu účinkoval s. J. Grepl a M. Popelková. Výstava se těšila veliké pozornosti početných návštěvníků.

     Dne 27. října uspořádal Jednotný klub pracujících v  aule střední všeobecně vzdělávací školy Večer poezie a písní. Verše K. J. Erbena, J. Wolkera, J. Seiferta, A. S. Puškina a S. Jesenina recitovala vynikající pražská herečka Milada Matysová, nositelka vyznamenání Za vynikající práci, a Miroslav Sommer, hudební skladby Chopinovy, Dvořákovy, Fibichovy, Bendlovy,  Schumannovy, Schubertovy a P.I. Čapkovského zpívali a hráli J. Grepl, K. Žilková, J. Hradecký, M. Popelková a O. Slezáková. Večer měl velmi vysokou reprodukční úroveň a početné obecenstvo odměňovalo vynikající výkony všech účinkujících, především vzácného pražského hosta, bouřlivým potleskem.

     Pěvecký a hudební odbor Smetana při JKP uspořádal v  neděli 28. listopadu v  aule střední všeobecně vzdělávací školy I. řádný koncert sezóny 1965 – 1966. V  soustavném prová-

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková