O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 224b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

úhlý film z  produkce Francie, Itálie a Japonsko, Kdo jste dr. Sorge, 8. VII. dvakrát sovětský film v  české řeči Chvějící se země, 9. VII. dvakrát širokoúhlý film Německé demokratické republiky Neumlčený zločin a konečně na závěr ve dnech 10. a 11. VII. pětkrát český film Bílá paní. Účast na všech filmových představeních byla veliká a finanční výsledek vynikající.

     Ve dnech 12. až 18. července konal v  našem městě jednotýdenní nácvikové soustředění Pěvecký soubor El. Krásnohorské při kulturním středisku Bedřicha Václavka v  Brně. Při této příležitosti připravil Jednotný klub pracujících na 16. července v  sále klubu veřejné vystoupení tohoto vynikajícího brněnského pěveckého souboru, řízeného prof. Hradilem, který ve skladbách pro ženský sbor autorů našich i cizích prokázal vysoký stupeň reprodukční úrovně.

     V  neděli 18. července byla otevřena ve výstavních místnostech Horácké galerie v  budově MěNV výstava výběru obrazů Národního umělce Antonína Procházky, vynikajícího představitele moderního českého malířství a bývalého profesora kreslení na novoměstské reálce. Zahájil ji s. dr. Mikulec, hodnotící proslov měl ředitel Horácké galerie s. Zezula a v  kulturním programu účinkoval s. Grepl a s. Popelková. Přítomno bylo asi třicet lidí. Výstava se těšila velikému zájmu četných návštěvníků.

     Na schůzi pléna městského národního výboru, konané dne 10. září, podal předseda školské a kulturní komise s. R. Svačina podrobnou zprávu o zahájení školního roku a o stavu novoměstského školství. Sdělil, že 1. září se zúčastnili zasedání školské a kulturní komise všichni ředitelé škol a vedoucí školních zařízení, aby společně projednali připravenost škol na nový školní rok, zjistili nedostatky a určili způsob jejich odstranění. Ve městě jsou tři mateřské školy, umístěné ve čtyřech budovách: v  bývalém ředitelském bytě reálky, v  budově bývalých jeslí v  ulici Pod starou radnicí, v  tělovýchovném středisku a v  budově internátu lesnického učiliště u Skuteckých. Všechny jsou umístěny provizorně, mají mnoho nedostatků a hlavně malou kapacitu. Školka v  budově reálky má špatná okna a nevyhovující sociální zařízení, ve školce u Skuteckých je pouze jediná místnost, která slouží za třídu, hernu, jídelnu a ložnici. Vaření pro všechny děti z  mateřských škol zajišťuje malá kuchyně s  nedostačující mechanizací v  budově reálky. Zaměstnankyně mateřských škol pracují za ztížených podmínek a za jejich odpovědnou a namáhavou práci jim patří opravdové uznání. Stavba nové mateřské školy sice pokračuje, ale velmi pomalu, takže zbývá mnoho peněz, které

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková