O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 223b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

pořadu recitovala žákyně první třídy základní devítileté školy při střední všeobecně vzdělávací škole D. Palečková a pionýrský soubor vedený učitelkou J. Kadlecovou zazpíval několik národních písní. Zahájení, které uvedl a ukončil zástupce ředitele SVVŠ s. J. Večeřa, se zúčastnilo asi čtyřicet lidí. Výstava trvala do 9. května a navštívily ji hlavně děti z  místních škol; dospělých přišlo celkem málo.

     27. dubna sehrálo Horácké divadlo v  sokolovně hru vynikajícího současného amerického dramatika Tennesee Williamse, Sestup Orfeův.

     Dne 29. dubna se konala v  sokolovně tělocvičná akademie žáků základní devítileté školy. V  programu vedle čísel gymnastických a tělocvičných vystoupili také vítězové školního kola Soutěže tvořivosti mládeže. Čistý výtěžek byl věnován na zakoupení učebních pomůcek.

     Dne 2. května zahájena ve výstavních místnostech Horácké galerie v  budově městského národního výboru výstava Výtvarníci Horácka k  20. výročí osvobození, podávající přehled ukázek tvorby horáckých umělců za posledních dvacet let. Byla vystavena díla Vincence Makovského, Josefa Jambora, Jana Blažka, Bohdana Laciny a dalších, celkem asi 30 umělců.

     V  rámci kulturní spolupráce mezi Novým Městem na Moravě a Žďárem nad Sázavou uskutečněn 22. května v  sokolovně slavnostní koncert, na němž vystoupil orchestr Závodního klubu ve Žďáru nad Sáz. a sólisté a smíšený sbor Pěveckého a hudebního odboru Smetana při JKP z  Nového Města. Orchestr za řízení ředitele žďárské lidové školy umění zahrál Smetanovu Slavnostní předehru C dur a od téhož skladatele předehru k  opeře Hubička, Raabovu Vzpomínku na rudoarmějce a Dvořákův Slovanský tanec č. 8 a smíšený sbor Smetany Školní scénu z  opery Jakobín (společně s  Pionýrským souborem základní devítileté školy) a Svatební sbor z  Dvořákovy opery Rusalka, Jindřich Grepl zazpíval árii ze Smetanovy opery Dvě vdovy a z  Blodkovy opery V  studni a na závěr obě spojená tělesa zazpívala a zahrála za řízení s. dr. J. Mikulce úvodní sbor Proč bychom se netěšili ze Smetanovy opery Prodaná nevěsta a za řízení s. Vl. Raaba, který dirigoval všechna čísla orchestrální, Dobiášův Příchod Rudé armády. Koncert měl vysokou uměleckou úroveň a těšil se velikému zájmu početného obecenstva, které oceňovalo výborné výkony obou těles bouřlivým potleskem. Dobiášova skladba musela být opakována. O týden později proveden společný koncert, doplněný dalšími sbory našeho souboru Smetana, ve Žďáře nad Sázavou.

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková