O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 223a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a Jednotný klub pracujících uspořádaly ve dnech 28. března až 19. dubna výstavu Les a zvěř v  díle malíře Jiřího Židlického k  jeho nedožitým narozeninám. Při zahájení promluvil ředitel novoměstského lesního závodu s. Zemánek a osobní přítel malíře Židlického, populární spisovatel knih o přírodě, dr. Jaromír Tomeček z  Brna. V  kulturním pořadu účinkovalo kvarteto lesních rohů žáků lesnického učiliště ze Strážnice, které na jeho zahájení a ukončení zahrálo lesnické fanfáry a Jindřich Grepl zazpíval za klavírního doprovodu Marie Popelkové dvě lidové písně. Bylo přítomno na tři sta lidí, pravděpodobně až dosud největší účast na vernisáži v  našem městě. Výstava se těšila velikému zájmu a navštívilo ji přes 2000 ctitelů malířova díla, vynikajícího rodáka z  našeho města.

     V  úterý 30. března sehrálo po dlouhé přestávce Horácké divadlo z  Jihlavy populární frašku anglického dramatika Brandona Thomase Charlesova teta. Divoká stará fraška, která pobavila už celé generace z  dřívějších dob, nedovedla však už přivábit novoměstské obecenstvo, takže sál sokolovny byl obsazen pouze zčásti. Ožehavý problém profesionálního i ochotnického divadla v  našem městě zdá se zatím neřešitelný. O divadlo není prostě zájem, což ovšem není zjev výlučně místní, ale celostátní.

     Dne 9. dubna se sešla letopisecká komise , aby projednala, doplnila a schválila koncept zápisů do městské kroniky za rok 1964. Jednání byl přítomen předseda městského národního výboru s. J. Konvalinka. Kronikář s. dr. Josef Mikulec přečetl vypracovaný návrh konceptu, který byl potom po drobnějších nepodstatných doplňcích schválen. Ihned po schválení byl proveden zápis do kroniky, aby tato mohla být v  květnu vystavena k  veřejnému nahlédnutí.

     Dne 21. dubna uspořádala střední všeobecně vzdělávací škola ve své aule absolventský klavírní koncert své bývalé žákyně a nyní ředitelky zdejší lidové školy umění, Marie Popelkové. Téměř zcela naplněná aula vyslechla se zájmem velmi dobré výkony mladé umělkyně, která ve skladbách Bachových (Fantasie c mol), Mozartových (Sonáta B dur), Chopinových (Balada g mol), Debussyho (Zahrady v  dešti), Janáčkových (V mlhách č. 1 a 2), Sukových ( V  očekávání a V  roztoužení) a Smetanových (Koncertní fantasie na české národní písně) prokázala vysokou technickou vyspělost i pochopení pro vnitřní náplň a styl hraných skladeb.

     Dne 25. dubna byla zahájena v  aule střední všeobecně vzdělávací školy výstava dětských kreseb, grafiky a dokumentů z  období nacistické okupace, uspořádaná střední všeobecně vzdělávací školou a Horáckým muzeem. Proslov měl s. dr. J. Mikulec, v  kulturním

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková