O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 222a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

 Dne 17. prosince se konalo v  budově městského národního výboru mimořádné zasedání pléna MěNV za přítomnosti 21 poslanců. S. Břečka seznámil poslance s  pracemi na vybudování nového zahradnictví, s. Skalník je informoval o školení Civilní obrany, o soutěži k  XIII. Sjezdu Komunistické strany Československa a o volbách do občanských výborů a s. Mádle o výsledku průzkumu v  prodeji alkoholických nápojů, v  němž má naše město smutný primát ve spotřebě rumu. Plénum rozhodlo, aby provozovnám Restaurací a jídelen byl vydán zákaz prodeje alkoholických nápojů po 22. hodině a aby se jednalo s  ředitelstvím Restaurací a jídelen o omezení prodeje rumu. S. Břečka informoval poslance o úkolech, které řešilo poslední zasedání okresního národního výboru a které se týkaly hospodaření národních výborů, komunálních služeb, domovní správy a místního hospodářství podle zásad nové soustavy řízení v  r. 1966.

     Na návrh předsedy školské a kulturní komise s. R. Svačiny schválilo plénum jednomyslně udělení čestného občanství Nového Města na Moravě hudebnímu skladateli Karlu Konvalinkovi k  jeho osmdesátým narozeninám jako projev uznání za jeho velikou kulturně osvětovou práci na poli hudebním a pěveckém v  našem městě. Diplom čestného občanství bude mu odevzdán na slavnostním koncertě Pěveckého a hudebního odboru Smetana při Jednotném klubu pracujících dne 2. ledna 1966.

Život kulturní

     Dne 2. ledna v  deset hodin dopoledne byla ve výstavních síních v  budově městského národního výboru zahájena výstava obrazů a kreseb akademického malíře Jaroslava Šámala, uspořádaná Horáckou galerií. Po ukončení vernisáže byla beseda s  umělcem.

     Téhož dne uspořádal Pěvecký a hudební odbor Smetana při Jednotném klubu pracujících v  aule střední všeobecně vzdělávací školy v  16 hodin novoroční koncert. Členové odboru Květa Žilková a Jindřich Grepl zazpívali na něm za klavírního doprovodu M. Dvořákové, M. Popelkové a O. Slezákové árie ze světových oper G. F. Handla, W. A. Mozarta, L. Saint-Saence, J. Rosiniho, R. Wagnera, G. Bizeta a G.Verdiho. Byl to první pokus prolomit vžité novoměstské tradice nezvyklým koncertem na Nový rok v  odpoledních hodinách. Výborné pěvecké výkony i klavírní doprovody a nadšené uspokojení početných účastníků svědčilo o tom, že pokus možno pokládat za zdařilý a hodný následování i v  příštích letech.

     26. ledna vypsal městský národní výbor konkurs na místo knihovníka pro městskou

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková