O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 21b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V neděli dne 17. června 1956 byla pořádána v našem městě druhá okresní spartakiáda. Odpoledne ve 14 hod. prošli cvičenci všech dobrovolných sportovních organizací v průvodu vyzdobeným městem na stadion Slovana, kde slavnost vyvrcholila masovým vystoupením žactva, dorostu i dospělých. Slavnost ukázala dobrou tělovýchovnou práci v našich jednotách a hlavně školách především s mládeží, zatím co počet dospělých cvičenců na okresní spartakiádě nebyl příliš veliký.
V pátek dne 22. června sehrál soubor Horáckého divadla v kulturním domě Lessingovu Mina z Barnhelmu, ve středu 27. června Jiráskovu Lucernu za průměrného zájmu návštěvníků.
V neděli dne 15. června byla zahájena v kreslírně osmileté střední školy výstava obrazů akademického malíře Jana Blažka, laureáta státní ceny. Jan Blažek je rodák z Křídel, který se po těžkých životních bojích stal jedním z našich nejlepších malířů – figuralistů. Soubor padesáti obrazů z oblasti figurální i krajinářské, které malíř ukázal na výstavě, dokázal jeho pozitivní snahu i velké nadání, jakož i vroucí umělcovu lásku k rodnému kraji, Českomoravské vysočině. Na výstavě byla i umělcova práce Nové pokolení, za niž byl vládou odměněn titulem laureáta státní ceny Klementa Gottwalda. Výstava měla velký úspěch a navštívilo ji v době jejího trvání více než 1000 návštěvníků.
Po úspěšném představení divadelní hry tureckého básníka Nazima Hikmeta Legenda o lásce nacvičil závodní klub okresního ústavu národního zdraví spolu se závodním klubem Chirany v Novém Městě na Moravě ochotnické představení divadelní veselohry Jiřího Mahena Ulička Odvahy, kterou předvedl obecenstvu v kulturním domě v neděli dne 22. července 1956. Role byly obsazeny zkušenými místními herci a hra měla plný úspěch.
Vzhledem k tomu, že na katastru našeho města byli nalezeni ve větším množství brouci i larvy nebezpečného škůdce brambor mandelinky bramborové, byly i v letošním roce organizovány národním

Rok: