O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 21a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Schůze rady MNV v Novém Městě na Moravě se zabývala na své pravidelné schůzi dne 11. května hlavně zemědělskými otázkami a plněním státních dodávek. K této věci referoval tajemník MNV s. František Skalník, který uvedl, že dosavadní stav plnění dodávek je uspokojivý v soukromém a zvláště v socialistickém sektoru, kde JZD dodalo na volný trh od začátku tohoto roku více než 30 centů masa. Jarní zemědělské práce váznou hlavně u soukromých zemědělců s výměrou do dvou hektarů, kteří nemohou sehnat potah na obdělání svých polí. Dále bylo usneseno přednést stížnost na špatnou organizaci služeb komunálních podniků a na jejich poměrně velkou nákladnost a drahotu.
V neděli dne 27. května konalo se v aule jedenáctileté střední školy v Novém Městě na Moravě slavnostní matinée na počest našeho rodáka, sochaře Jana Štursy. Současně byla otevřena výstava neznámých kreseb Jana Štursy, která potrvala do 12. června 1956. O Štursově díle promluvila Helena Kusáková, vědecká pracovnice obrazárny Moravského musea v Brně, hudební čísla, jež doplnila program slavnosti, přednesl klavírista prof. Brabec z Brna.
Schůze plena místního národního výboru, která se konala dne 13. června 1956, měla na pořadu obsáhlý referát o zemědělských záležitostech, který přednesl s. František Skalník. Zmínil se ve svém projevu o průběhu jarních prací, o tom, jak byly dodrženy plánované osevní plochy u socialistického i u soukromého sektoru. Zmínil se i o neuspokojivém stavu plnění plánu sběru odpadových surovin a o plnění lesní těžby. Předsedkyně zásobovací komise MNV s. Emilie Králíčková promluvila o zásobovací situaci, která je daleko lepší než v loňském roce, kdy v červnu bylo mnoho stížností na nedostatek českého masa. Vyskytly se stížnosti na špatnou jakost chleba, které však byly na zákrok MNV odstraněny. Dále se prodiskutovalo možnost stavby tělovýchovného střediska, které není v plánu pětiletky a proto je bude možno stavět v akci M. Dále bylo jednáno o provedení kanalizace a prodloužení vodovodního vedení v Beranici.

Rok: