O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 219b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

úměrná hodnotě kulturní akce Z účasti na obou večerech nutno vzít poučení pro příští rok a zajistit účast lepšímu prostředky, než tomu bylo v roce letošním.
Dne 19.listopadu se konalo v sále Jednotného klubu pracujících poslední řádné veřejné zasedání pléna městského národního výboru v tomto roce, řízené členem rady, soudr. J. Marečkem. Zúčastnilo se ho 21 poslanců, 6 omluveno, 12 neomluveno. Dále byl přítomen zástupce Okresního soudu ve Žďáře nad Sázavou, s. Jos. Pospíchal, poslankyně krajského národního výboru s. MUDR. Rýdlová, poslankyně okresního národního výboru s. J. Altmanová a 19 občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady a místního lidového soudu, volba soudců místního lidového soudu a složení slibu, zpráva o činnosti komise pro ochranu veřejného pořádku, o činnosti obvodního oddělení veřejné bezpečnosti a o činnosti komise sociálně zdravotní, diskuse s volnými návrhy a usnesení.
Úvodem tajemník MěNV s. Skalník sdělil, že všechny body usnesení z posledního zasedání pléna byly splněny nebo zajištěny. Zprávu o činnosti rady od posledního zasedání pléna přednesl úřadující místopředseda MěNV s. J. Břečka. Rada konala tři schůze a projednala tyto záležitosti. Vyslechla zprávu o zasedání pléna Jihomoravského krajského výboru, na němž se projednávala úprava sítě středních škol v kraji, kterou přednesla poslankyně s. MUDR Rýdlová. V ní uvedla, že v referátu předsedy školské a kulturní komise se krajského národního výboru s. Pavlovského k tomuto bodu jednání kraj. národního výboru bylo uvedeno, že v návrhu na zrušení středních škol je i střední všeobecně vzdělávací škola v Novém Městě na Moravě. Ihned po jeho referátu vystoupila soudr. Rýdlová a prohlásila, že jménem svým i svých voličů se zrušením nesouhlasí a že nebude hlasovat. Po této její připomínce byl návrh konečného usnesení pléna krajského národního výboru doplněn v tom smyslu, že zrušením střední všeobecně vzdělávací školy v Novém Městě na Moravě se plénem neschvaluje a že konečné rozhodnutí bude učiněno po novém projednání radou Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou a v případě dalších sporů radou Jihomoravského krajského národního výboru, a to do 31.března 1966. Rada vzala dále na vědomí zprávu o případě Měsíce československo sovětského přátelství, projednala zprávu zemědělské komise o postupu

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová