O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 218b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

které si vyžádá asi 1.100 brig.hodin a bude mít hodnotu 100.000 Kčs. Občanský výbor shání pracovníka na úklid sídliště. Ve školských záležitostech věnoval výbor pozornost směnování dětí našich škol a ožehavému problému existence střední všeobecně vzdělávací školy. Spolupráce výboru s městským národním výborem je dobrá. Občanský výbor v Maršovicích, v jehož čele stojí soudr. Zvěřina, měl v období od prosince 1964 do října 1965 jedenáct schůzí a asi sedmdesáti procentní účasti členů. Uskutečněna akce rekonstrukce místního rozhlasu a vybudování dvou veřejných studní. Pro nedostatek cementového zboží se nepokračovalo v budování kanalizace. Na jaře proveden sběr železného šrotu a úklid osady. Ve žňovém období organizovány protipožární hlídky. Každý týden se provádějí rozhlasové relace. Soudr. Pustina uvedl ve své zprávě o činnosti občanského výboru v Pohledci některá zajímavá data. Osada má 102 obsazená domovní čísla s 52 rodinami členů jednotného zemědělského družstva, se 40 rodinami zaměstnanými v průmyslu a s 15 rodinami přestárlými. Jednotné zemědělské družstvo obhospodařuje 460 hektarů zemědělské půdy a má 60 stálých pracovníků průměrného věku kolem 50 let. Občané vybudovali svépomocí koupaliště, které slouží zároveň jako protipožární nádrž. Dalším úkolem občanů je oplocení prameniště místního vodovodu, provedení venkovní omítky vodojemu, zavezení rybníka a úprava návsi. Schůze a porady občanského výboru se konají obvykle při práci na některé společné akci. Celkem odpracovali obětaví občané 2450 brigádnických hodin a několik stovek hodin v zemědělství.
Diskusi zahájil předseda okresního národního výboru s. Voráč, který se ve svém obsáhlém příspěvku dotkl všech palčivých problémů našeho města, jako jsou otázky školské ( stavby škol, existence střední všeobecné vzdělávací školy ), finanční, plány okresu s částkami určenými pro Nové Město, resignace členů městského národního výboru podle usnesení z posledního zasedání pléna, které ostře odmítl, obchodní a prodejní síť, historie domu č. 6 na náměstí dr. J. Sekaniny, zrušení Uhelných skladů, s nímž se zatím nepočítá, kino a pekárny, které zrušeny budou. Další diskusní příspěvky se znova zaměřovaly k jednotlivým bodům projevu soud. Voráče. Opět se poslanci vraceli k problému sítě prodejen, existenci střední všeobecně vzdělávací školy, rušení dosavadních provozoven, družstevní výstavbě a ještě k řadě dalších ožehavých problémů našeho města.
V usnesení schválena zpráva o činnosti rady a občanských výborů, vzat na vědomí

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová