O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 218a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

strojů pro MěNV, přestavba požární zbrojnice a oprava její fasády, zřízení kulturní jizby v Maršovicích, oprava vodní nádrže v ulici Gottwaldově, výstavba požární nádrže za nádražím a zakoupení požárního automobilu. 3) Místní komunikace : investice 2,130.000, akce Z 320.000 a generální opravy 800.000. Plánuje se dokončení silnice k pekárnám, úprava silnice k jatkám, provedení silnice na Beranici, Brožkově kopci, na Výhledech, pod Holubkou, v Luční ulici, ke koupališti, úprava chodníku nádraží, autobusové nádraží s čekárnou, čekárna u nemocnice, v Maršovicích a v Pohledci. V generálních opravách úprava prostoru před Maršovskou rychtou. 4) Rozpočtové služby: investice 445.000, generální opravy  260.000. Plánuje se nový hřbitov, urnový háj, obřadní síň, veřejné osvětlení a záchody a šatny u koupaliště. 5) Vodní hospodářství: investice 10.755.000, akce Z 120.000, generální úpravy 110.000 Plánuje se vodovod a kanalizace na Beranici, Výhledech, Brožkově kopci, vodovod v Maršovicích a rozšíření vodovodu a kanalizace v Pohledci. 10 mil. na soustavnou kanalizaci a čistící stanici v Novém Městě na Moravě; regulace potoka v Maršovicích a potoka u koupaliště. 6) Bytové hospodářství: investice 178.000, generální opravy 760.000; oprava strojníka zařízení prádelen, oprava fasád a střech na sídlišti, sklad paliva, oprava kotlů ústředního topení a zakoupení traktoru s vlekem. 7) Komunální služby: investiční výstavba 4,304.000, z toho stavební 3,134.000, strojní 1,170.000; generální opravy 967.000, nové zahradnictví a při něm bytovka, vodárna a pařeniště, dílny pro stolařství, garáže pro deset aut, krytá hala pro umývárnu aut, ústřední sklad s bytovkou, holičství, fotoateliér a kadeřnictví v domě č. 122, autoservis, zařízení koupaliště, čistící vůz, opravy budov provozoven a dopravních prostředků.
Zprávu o činnosti občanských výborů na sídlišti, v Maršovicích a v Pohledci podali soudruzi poslanci Fiala, Zvěřina a Pustina Občanský výbor na sídlišti v Nové Městě na Mor. má čtrnáct členů a zahrnuje sídliště Jáchymovských dolů. Pracuje podle vlastního plánu práce a má na schůzích šedesáti procentní účast; liknaví členové byli vyměněni. Výbor pomáhá domovním důvěrníkům a projednává s nimi otázky souvisící s životem sídliště. Jsou to např. problémy pořádku, porušování socialistického soužití, uzavírání závazků ( svépomocí vybudováno dětské hřiště a kluziště – 380 brig. hodin). Plánuje se výstavba komunikace na ulici nad nádražím.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová