O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 217b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

která by měla usměrňovat práci komise pro výstavbu, finanční a ještě i některých dalších. Měla by být doplněna alespoň o dva odborníky. Projednána radou také činnost o nové úkoly komise finanční, jejíž program pro jednotlivé schůze bývá připraven a jednání je proto věcné a konkrétní. Rada vzala na vědomí dopis Jihlavských dřevařských závodů okresnímu národnímu výboru ve kterém žádají o stanovení hlavního investora pro stavbu kotelny v Novém Městě na Moravě, požadavek komise pro obchod, která žádá o vytýčení místa pro budky u benzinového čerpadla, požadavek nár. podniku Kniha na přidělení skladiště, zápis z jednání o zřízení památníku bratří Křičků v Maršovské rychtě a konečně zprávu předsedy s. Konvalinky o jednání s předsedou okresního národního výboru s. Voráčem, týkajícím se situace, vzniklé na posledním zasedání pléna městského národního výboru.
Potom předseda plánovací komise MěNV s. J. Zpěvák podal zprávu o návrhu plánu městského národního výboru na léta 1966 – 1970. Zaznamenávám body investiční výstavby, akce Z a generálních oprav pro toto období. 1) Na školství a kulturu je plánováno 10,000.000 Kčs; na investice 19.000, na akci Z 260.000 a na generální opravy 897.000. Investiční výstavba: mateřská škola a jesle v r. 1969/70 v částce 2,500.000, výstavba základní devítileté školy v hodnotě 8,000.000, přestavba muzea, výstavba kotelny a uhelny pro základní devítiletou školu, výstavba mateřské školy a jeslí v Pohledci, oprava střechy a římsy, výměna dveří, nátěr oken, oprava podlah v kabinetech a střechy nad tělocvičnou střední všeobecně vzdělávací školy, generální oprava fasády, elektr. instalace, výměna dveří, nátěr oken, stavba školní jídelny a zřízení ústřední šatny základní devítileté školy, výstavba sportoviště v Novém Městě, v Maršovicích a v Pohledci, provedení fasády tělovýchovného střediska, vybavení škol nábytkem, pomůckami a přístroji, opatření hudebních nástrojů pro lidovou školu umění. Oprava sálu kina, topení, fasády, dveří, nákup nových strojů a sedadel. Do školní stravovny nová cukrářská pec s elektrickým pultem, pro mateřskou školu vnitřní vybavení kuchyně a oprava vnitřního zařízení. U obou školních budov oprava oplocení a v Maršovicích nová aparatura rozhlasového zařízení. 2) Pro vnitřní správa: investice 307.000, akce Z 190.000, generální opravy 95.000. Plánuje se ústřední vytápění budovy městského národního výboru a nová její fasáda a opatření nových psacích

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová