O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 217a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Zprávu o činnosti rady přednesl za onemocnělého předsedu městského národního výboru s. Konvalinku jeho náměstek a J. Břečka. Na svých schůzích projednávala rada činnost komise pro výstavbu, v níž pracují jako aktivisté odborníci a proto je práce snadnější. Komise ve své kompetenci povoluje drobné stavby a adaptace, zatím co novostavby rodinných domků, chat o investiční výstavbu socialistického sektoru povoluje odbor výstavby okresního národního výboru. Dále pečuje komise o dodržování stavebního řádu, o výstavbu inženýrských sítí tam, kde je soustředěna výstavba rodinných domků, posuzuje projektovou dokumentaci akce Z, doporučuje stavebním úřadu vhodná stavební místa a řídí údržbu místních komunikací. Komise učinila zásadní rozhodnutí o umísťování staveb. Určila především nový prostor pro zastavení na Brožkově kopci za viaduktem. Prostor Beranice je zhruba zastavěn a do tří let bude zastavění úplné. Dále bude soustředěna družstevní výstavba v prostoru Luční ulice, kde vznikne na pozemcích, patřících panu Kadlecovi, Kafkovi a Výkupnímu podniku nové menší sídliště. Pro Maršovice určeno pro výstavbu rodinných domků místo podél silnice k městu a v Pohledci bude výstavba pokračovat ve stávajícím obvodu na tak zv. Vejpustku. Výstavba rekreačních chat je soustředěna za koupalištěm v Zahradníkově koutě. Kromě třiceti parcel pro soukromé chaty jsou ve výstavbě rekreační zařízení Hydroprojektu Brno, Vývoje nábytku Brno, Naftových dolů a Sudopu vesměs z Brna. Další podniková rekreační zařízení nebudou povolována, aby nedošlo k přeplnění. Pokud jde o investiční výstavbu Jáchymovských dolů, bude soustředěna v okolí tří věžových domů, v jejichž sousedství bude postaveno pět domů sedmipodlažních a jeden třípodlažní se 125 byty. Na Malé ulici bude pro výstavbu asanováno osm starých domů, dále Kaštánkův dům vedle třetího věžového domu a opravna pneumatik u druhého věžového domu. Mimo bytové výstavby bude postavena čtyřpodlažní hotelová ubytovna na rohu ulice Drobného a Smetanovy. V ulici Pionýrů bude postaveno družstevní dvanáctibytovka. K asanaci je určen dům č. 99 z důvodů komunikačních a odklizen bude také dům č. 95 na Žďárské ulici. V současné době je zpracován projekt na stavbu komunikace na Beranici, Na výhledech a na Brožkově kopci. Byla provedena výdlažba části ulice L. Čecha. Ostatní práce brzdí nedostatek materiálu a pracovních sil. Dále projednala rada zprávu o činnosti komise plánovací, která až dosud pracovala pod dojmem, že po ni není úkolů. Zatím je jednom z nejdůležitějších 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Nekvindová