O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 215b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

v zemědělských závodech. Na základní devítileté škole má jednota dva kroužky mladých požárníků. Hospodaření městského národního výboru za první pololetí 1965. Domovní správa má potíže s předzásobením paliva na zimní období. Rada vzala na vědomí 39 žádostí o přijetí do jeslí a 41 do mateřské školy. Dokončení komunikace k pekárnám zajištěním finančních prostředků od okresního národního výboru. Projednána činnost výboru žen za první pololetí 1965 a práce komise zemědělské a připravenost na žně (vázla sklizeň sena a zklamala brigádnická pomoc spoluobčanů). Činnost komise školské a kulturní. Převzetí sokolovny Jednotným klubem pracujících. Rozbor stížností za první pololetí 1965, které až na jeden případ vyřízeny. Průběh rekreační sezony a zásobování města, v němž nebylo poruch ani stížností, až na jednotlivé případy v prodejnách Masny s trestným obchodem pod pultem. Zajištění základní hygieny na vyhrazených tábořištích. Pomoc postiženým oblastem na jižním Slovensku, jimž rozhodnuto věnovat jednu tržbu z filmového představení (promítnut festivalový film a výnos 2,600 Kčs poslán na Slovensko).  Projednány Sbírky instrukcí Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou č. 26 až 30 a některá odvolání proti nepřijetí dětí do mateřské školy a do jeslí. Provedeno politicko organizační zajištění voleb soudců do místního lidového soudu. Projednána nabídka národního podniku Chirana na převzetí domků na Betlémě, které si budou moci odkoupiti zájemci, s nimiž je prodej už dojednán, a získaných finančních prostředků bude možno použít k údržbě bytového fondu městského národního výboru, a konečně navrhovaná změna Horáckého muzea na druhé okresní muzeum se zaměřením na národopis. Rozhodnuto se změnou zatím počkat.
      Zpráva o hospodaření Městského národního výboru za první pololetí 1965 podal předseda finanční komise s. V. Beneš. Příjmy byly splněny na 45,8%: daň z příjmů obyvatelstva: plán 8,100 Kčs – skutečnost 4,998; zemědělská daň 14,600 – 5,620; domovní 105,100 – 90,697; poplatek z bytů 500 – 541; správní a ostatní poplatky 10.000 – 6,695; školství a kultura: hudební škola 35.000 – 23,800; stravovna 504.000 – 288,919; ostatní činnost 400 – 180; kino 280.000- 181.253; kulturní činnost 7.800 – 4.113; jesle 94.000 – 43.810; vnitřní správa 1.500 – 58; místní hospodářství: bytové hospodářství 5.800 – 7.272; hřbitovní poplatky 15.000 – 7.272; ostatní příjmy 3.250. Vlastní příjmy celkem 1,298.300 – 665.491. Daně, dávky a poplatky

Rok: