O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 214b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

odpověděl ředitel Pramene s. Zídek, který uvedl, že situace v Novém Městě je ředitelství známa, že ale mají omezené investice, a proto až do r. 1970 neslibuje pro město ani korunu. Zástupce Restaurací a jídelen s. Rádl prohlásil, že přece jen je v provozovnách viděl určité zlepšení, že byly vymalovány a jsou čisté, že ale opravy nemá kdo provádět a že ubytovací kapacitu v hotelích blokují Jáchymovské doly. Ředitel Zeleniny s. Prášil připustil, že zásobování není dobré a že není ani naděje na zlepšení. Zástupce Jednoty s. Procházka uvedl, že mají omezené finanční prostředky a že svoji činnost zaměřují hlavně na vesnice. Předseda komise pro průmysl při Okresním národním výboru ve Žďáře neřekl nic podstatného. Předsedkyně okresní komise pro obchod soudr. Štůlová hovořila o tom, že fondové zajištění obchodu je dobré, že se již neprování rozpis, že finanční prostředky pro okres vede situaci v Novém Městě v patrnosti, o která organizace bude mít nejdříve k dispozici finanční prostředky na budování prodejen, té dá okresní národní výbor příležitost a možnost stavět především v Novém Městě. V záležitosti prodejny Textilu jednalo na Krajském národním výboru v Brně, který slíbil, že jakmile získá za Textil finanční prostředky, budou jako krajský úkol  čís. 1 určeny pro Nové Město na Mor.
Na vysvětlení a odpovědi jmenovaných zástupců odpovědělo velmi důrazně, ale věcně a uvedením přesvědčivých argumentů sekretářka městského národního výboru s. R. Vorlíčková. Řadu nesprávných tvrzení vyvrátila (problém domu č. 6 na náměstí dr. I. Sekaniny), jiná uvedla na správnou míru (samoobsluha potravinami). Její vývody doplnil s. Břečka. Na závěr diskuse promluvil poslanec městského národního výboru, s. Krotký, který ve zkratce, kterou zaznamenávám, uvedl toto: Jak to tak pozoruji a slyším, mám dojem, že tato beseda byla úplně zbytečná, protože všichni o nedostatcích vědí, jenže nikdo nemá kompetenci ani prostředky je zlikvidovat. A ani do budoucna se nejeví zlepšení, ale nárůstem obyvatelstva spíše opak. Ze strany Pramene valného zájmu nebude, protože jemu třeba neuteče. Lidé musí jíst a potraviny si někde koupit musí; a jestliže je budou nakupovat ve Žďáře anebo si pro ně budou chodit do samoobsluhy na sídliště, to je nezajímá. V rudém právu se neustále píše o zlepšení služeb a o jejich rozšiřování, ale na druhé straně vidíme, že ani kapacita, ani prostředky nejsou. [Podrobnosti o této významné besedě jsou v zápise s. Vorlíčkové, uloženém v protokolech a zasedáních pléna městského národního výboru v r. 1965.]

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková