O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 213b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

pro divadelní představení, určení stanoviště pro lunaparky a zajištění učebny pro základní devítiletou školu (podle mínění některých členů městského národního výboru by mohly být novoměstské děti umístěny ve škole v Křídlech, kde je volná místnost).
V usnesení schválena zpráva předsedy MěNV o činnosti rady a poděkování Jednotnému klubu pracujících za jeho kulturní činnost (1). Radě uloženo zajistit ve spolupráci s kulturní komisí stálého dopisovatele pro krajinský tisk (2) a svolat společnou schůzku Národní fronty, Sokola a Jednotného klubu pracujících k definitivnímu vyřešení situace se sokolovnou (3). Uloženo komisi pro výstavbu a komisi kulturní, aby společně našly místo pro lunaparky (4). Radě MěNV uloženo, aby zaslala dopisy těm poslancům, kteří mají největší absence, s důrazným připomenutím jejich povinností (5).

Dne 6. srpna se konala v Jednotném klubu pracujících veřejná schůze občanů o službách. Zúčastnili se jí zástupci okresního národního výboru s. Štůlová a s. Velín, zástupci národních podniků Pramen, Zelenina, Jednota a Komunální služby, poslankyně krajského národního výboru s. dr. Rýdlová a poslanci okresního národního výboru s. Bílek a ing. Beneš a podle presenční listiny 79 občanů.
Přítomné přivítal a úvodním projevem schůzi zahájil předseda MěNV s. Konvalinka. Uvedl především všechny novoměstské podniky, které se o služby našim občanům starají. Jsou to Komunální služby, Restaurace a jídelny, Pramen, Jednota, Zelenina, Textil, Konfekce, Uhelné sklady, Oděva, doprava, Spoje, Zdravotnictví, Drobné spotřební zboží a Potřeby pro domácnost. Potom objektivně zhodnotit úroveň jejich činnosti. Pracovníkům Komunálních služeb vytkl malou aktivitu a pomalé tempo práce (koupaliště). Dobře plní poslání sběrna prádla, opravna lyží a květinářství. Zvyšují se výkony v autotaxi, elektroslužbě, zahradnictví, holičství a kadeřnictví. Stížnosti jsou na nedodržování pracovní doby některými zaměstnanci Komunálních služeb. V restauracích a jídelnách se vůbec neprojevila desetiprocentní přirážka na zlepšení služeb. Zůstala špína (Panský dům), jsou stížnosti na kvalitu jídel. V hotelu Sport není zaveden provoz v neděli odpoledne; bylo by vhodné tuto restauraci na přechodnou dobu zavřít a zřídit tam prodejnu potravin, která je potřebnější než dnešní hospoda pro pár opilců, bez podávání teplých jídel a bez ubytovacích

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková