O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 213a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

a vyhotovila základní evidenční štítky; akce provedena v 43 případech a dále se v ní nepokračovalo, protože od 1. února 1965 byl zaveden nový celostátní jednotný systém, který se sice od dosavadního liší jen málo, ale provádí se na deseti druzích vzorových tiskopisů, čímž vyžaduje více úřadování. Podle nových směrnic musí komise znova prověřit všechny žádosti o byt, roztřídit je podle požadavků naléhavosti a zavést nutnou evidenci bytů uvolněných, podnikových a dalších. K 27. květnu 1965 bylo zapsáno v seznamu žadatelů o byt 185 žádostí; 24 je pro uvolnění rodinného domku ve prospěch vlastníka, 4 pro zákaz používání bytu, 60, kdy žadatel vůbec nemá byt, 2 z důvodu rozvodu, 18 na základě výpovědi z podnikového bytu, 19 z důvodu bytu zdravotně závadného, 15 zdravotně nevhodného, 5 pro dojíždění do zaměstnání z daleka, 3 pro nemoc a 34 z rozličných důvodů ostatních. Přírustek bytového fondu činil za uplynulé období 62 bytů, z toho 59 z výstavby Jáchymovských dolů, 2 z výstavby Lesního závodu a 1 získaný rekonstrukcí nadměrného bytu v č. 98. Úbytek 2 byty. K dalšímu úbytku (12 bytových jednotek) dojde v dohledné době na Malé ulici v důsledku asanace, dále 2 bytových jednotek v domě č. 99, který je určen k asanaci pro nutné rozšíření vozovky. Není dosud rozřešen zákaz užívání tří bytových jednotek v domě č. 6 v důsledku demolice. Vcelku ubude 17 bytových jednotek, z nichž 12 bude uhrazeno z nové bytové výstavby Jáchymovských dolů. Zůstává však ještě zajištění náhradních bytů pro pět rodin. Za uplynulé období bylo přiděleno 77 bytů, z nichž 60 podle bytového požadavku Jáchymovských dolů. Stížnosti na činnost bytové komise byly pouze dvě. Bytová situace ve městě je téměř neřešitelná a také výhled do budoucna není nadějný. Od doby, kdy Jáchymovské doly neposkytují městskému národnímu výboru desetiprocentní kvótu bytů z podnikové výstavby, jsou získávány byty pouze v případech úmrtí, a to jsou vesměs byty staré, které okresní hygienik označuje téměř ve všech případech za zdravotně závadné. Řešení bytové situace města je nadále možné pouze přidělením státní nebo družstevní bytové výstavby. Že všichni členové bytové komise mají dobrou vůli a snahu bytovou problematiku ve městě řešit, o tom svědčí její aktivita, projevující se téměř stoprocentní pravidelnou účastí členů komise na schůzích.
V diskusi vzneseny dotazy, vztahující se ke sběru surovin, ustanovení pravidelného a stálého dopisovatele do Směru Vysočiny, vhodnosti sálu Jednotného klubu pracujících

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková