O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 212b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

dolů – Geologický průzkum, ve kterém se ruda žádá, aby dala souhlas k prodeji domu č. 545; rada dala souhlas s tou podmínkou, že než dojde k podpisu kupní smlouvy, musí být s nájemníky projednána výměna bytů. Rada projednala návrh nár. podniku Chirana na rozšíření bytové komise o jednoho člena, přípis deníku Práce v bytové záležitosti s ing. Petra, návrh kontrolního odboru, aby byl jednorázově postižen srážkou z platu provozář Komunálních služeb s. Hošek pro nedostatky v inventarizaci a aby řediteli Kom. služeb a s. G. Suchému a provozní ekonomce s. Švaříčkové byla vystavena důtka. Rada dala souhlas k tomu, aby vedoucím hotelu Musil se stal Josef Gregor, dosud zástupce vedoucího hotelu Německý. Projednána dále některá odvolání v záležitostech bytových, Sbírka směrnic pro národní výbor č. 31 a vyhláška č. 43 o táboření ve volné přírodě, pro něž vyhrazen prostor u koupaliště naproti pláži. Velmi akutním problémem, který nutno urychleně řešit, je prodejna potravin na Žďárské ulici, jejíž vedoucí s. Bílek odešel do důchodu a Pramen obchod prostě uzavřel. Byly podniknuty některé kroky (jednáno např. s Jednotou), ale definitivní řešení dosud neexistuje. Na 8. června pozvala rada zástupce Pramene a Textilu, aby s nimi projednala konečné umístění prodejny textilu a přestěhování cukrárny. Je nutné tuto nechutnou a dlouho se vlekoucí záležitost s konečnou platností vyřešit.
O výstavbě mateřské školy a jeslí podal zprávu předseda komise pro výstavbu soudr. Mareček. Stavba byla sice zahájena, ale nepokračuje se v žádoucím tempu. Provádějící závod byl upozorněn, že opoždění nutno dohonit v průběhu roku, protože finanční prostředky, které by propadly, nebyly by už v příštím roce nahrazeny. Závod má potíže s pracovními silami. Národní výbor vede záležitost stavby mateřské školy v patrnosti a podnikne všechna opatření, aby skluzy byly co nejmenší.
O kulturní činnosti ve městě informoval poslance ředitel Jednotného klubu pracujících s. L. Novák. Podstatné části jeho zprávy jsou zapsány v kulturní kapitole na 224 str. této kroniky.
Velmi zajímavá byla zpráva předsedy bytové komise s. Václava Nováka. Od posledního podání zprávy o bytových záležitostech plénu městského národního výboru na zasedání dne 15. srpna 1964 projednala komise na 24 schůzích 204 podání. Schází se jednou za čtrnáct dní a pracuje podle předem vypracovaného plánu činnosti. Především prověřila osobní prohlídkou všechny staré žádosti o byty

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková