O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 212a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

o činnosti rady podal předseda s. J. Konvalinka. Podle plánu činnosti rady MěNV se konaly tři schůze. Jednalo se na nich o průběhu jarních prací, o tom, že v Pohledci bylo objeveno osm hektarů pozemků ležících ladem a patřících státnímu statku; jednotnému zemědělskému družstvu v Pohledci uloženo půdu obdělat. Projednána činnost komise bytové; pro zajištění ubytování příslušníků obvodního oddělení veřejné bezpečnosti a pracovníků nemocnice a služeb zažádala rada plánovací komise okresního a krajského národního výboru o zařadění alespoň jedné bytovky o dvanácti bytech ve státní výstavbě. Projednána nová organizace sběru odpadových surovin; akce bude prováděna jednorázově každý rok, ostatní sběr mimo železo bude i nadále provádět s. Jelínková. Plán sběru je pro letošní rok příliš vysoký a s ohledem na novou organizaci těžko bude moci býti splněn. Jsou však se sběrem ještě i některé další potíže, které by bylo třeba odstranit. Rada zhodnotila průběh oslav 20. výročí osvobození našeho města Rudou armádou a konstatovala, že byly pečlivě připraveny a důstojně provedeny. Ujasnila připomínky akademického malíře Boh. Puchýře, týkající se nezařaděné jeho obrazů na výstavě výtvarníků Horácka, na níž nebyly vystaveny také práce dalších novoměstských umělců, např. Jiřího Šebka a Věry Frömlové, kteří obětavě a nenáročně pomáhají městskému národnímu výboru v řešení složité problematiky výtvarného umění. Postup galerijní rady nutno v tomto případě hodnotit jako pokus o narušování dobrých rodáckých vztahů. Rada se usnesla mít v patrnosti tyto záležitosti a pečovat o to, aby se neopakovaly. V radě bylo dále s nelibostí konstatováno, že okresní tisk ani okresní studio rozhlasu po drátě buď vůbec, anebo jen ve zcela nepatrné míře popularizují akce našeho města. Uvedeny alespoň dva doklady. Ve Směru Vysočiny neotištěna zpráva o místní konferenci KSČ a odhalení Štursova Raněného odbyto kratičkým článečkem. Při odhalení pomníku nebyl přítomen ani jeden zástupce okresu, ačkoliv tato významná slavnost byla zařaděna do celookresního plánu oslav 20. výročí osvobození. Další stížnost se týkala nevhodných úprav o zkracování zpráv a článků, zasílaných z města do Směru Vysočiny. Rada projednala zrušení zahradnictví na Malé ulici a nemožnost přemístění pro nedostatek finančních prostředků na vybudování nového. V případě nových akcí Komunálních služeb bude postupováno velmi uvážlivě, poněvadž některé případy (umývárna aut, postup praní v prádelně) nejsou zrovna důkazem toho, že by odpovědní pracovníci Kom. služeb brali jejich rozšiřování opravdu vážně. Jednala o přípisu Závodního výboru ROH Jáchymovských 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková