O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 211b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Po slavnostním představení sovětského filmu Živí a mrtví, které se konalo 8. května, vyvrcholili oslavy osvobození dne 9. května odhalením slavné sochy Raněný od Jana Štursy jako památníku obětem druhé světové války. Po ranním dešti se k deváté hodině vyjasnilo a tak se mohla slavnost uskutečnit v plném rozsahu. Byla zahájena v deset hodin u pomníku před budovou lidové školy umění Státní hymnou, přivítáním hostí a všech přítomných předsedou Městského výboru Národní fronty s. Fr. Vyplašilem. Po recitaci básně J. V. Plevy Raněný žákyní střední všeobecné vzdělávací školy J. Janovskou, následoval výstižný odborně zasvěcený a hluboce lidský slavnostní projev rektora Akademie výtvarných umění v Praze prof. dr. Jiřího Kotalíka, odhalení sochy a převzetí pomníku do ochrany městského národního výboru jeho předsedou s. J. Konvalinkou, recitace básně V. Pandulové Raněný Jana Štursy, Smetanovo Věno, zazpívané smíšeným sborem Pěveckého a hudebního odboru Smetana při Jednotném klubu pracujících, a Internacionála. Po ukončení pietní slavnosti, které se zúčastnilo veliké množství našich spoluobčanů, odebrala se delegace, složená z prof. dr. Kotalíka, Národního umělce V. Makovského a předsedy MěNV s. J. Konvalinky na hřbitov u Kostelíčka, aby zde položila věnec na hroby pohřbených zde rudoarmějců.
Závěrem oslav osvobození našeho města byl slavnostní koncert Pěveckého a hudebního odboru Smetana, uspořádaný pod záštitou rady Městského národního výboru v aule střední všeobecně vzdělávací školy dne 9. května v 19,30 hod. Velmi početné obecenstvo vyslechlo vysoce hodnotné provedení sborových a sólových zpěvních i hudebních skladeb, přednesených sólisty a mužským, ženským a smíšeným sborem, řízeným s. dr. J. Mikulcem, který koncert připravil. Volba skladem a dokonalé provedení uspokojily i nejnáročnější posluchače a zanechaly hluboký dojem.

Dne 4. června se konalo v Jednotném klubu pracujících veřejné zasedání pléna městského národního výboru za účasti 20 poslanců a 10 občanů s tímto programem: kontrola usnesení z poslední schůze pléna, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna, výstavba mateřské školy a jeslí, kulturní činnost ve městě, situace bytová, diskuse a usnesení.
Všechno usnesení z posledního plenárního zasedání byla provedena. Zprávu

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková