O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 211a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Mokrý, Jiří Musil, Hubert Havlíček, Oldřich Špinar, Jan Škavrada, František Vítek, Drahomíra Herinková, Oldřich Procházka, Lubomír Málek, Miroslav Smítka, Josef Křenek, Vojtěch Laštovica, Josef Strejček, Jaroslav Boháč, Josef Pilný, Karel Kunc, Jan Lukeš, Berta Pohanková, Jan Chaloupek, Ing. Ludvík Havlíček, Josef Čech, Ing. František Staněk, Gustav Havliš, František Hudec, Emil Havlík, Jiří Maděra, Štěpán Knap, František Uher a Josef Kupka.
Uznání Městského národního výboru v Novém Městě na Moravě s drobným upomínkovým darem v hodnotě 40 Kčs získali z našeho města: Miroslav Böhm, Anežka Došlová, Oldřich Fiala, Josef Fuksa, Jan Hlaváček, Josef Hlaváček, Jaromír Houdek, Josef Hrůz, Josef Jelínek, Josef Kučera, B. Lieberzeitová, Josef Lorenc, Jiří Mareček, Miloš Messenský, Olga Německá, Oldřich Německý, Alois Novotný, Robert Remeš, Eva Svačinová, Ladislav Sýs, Blažena Šejnohová, Jindřich Šenkyřík starší, Zdeňka Šinclová a ing. Mirko Tulis a Josef Večeřa. Z osady Maršovic: Adolf Dítě, Bohumil Humlíček, Václav Klíma, Josef Kostelecký, Bohumil Lukeš, Antonín Ondráček, Josef Ondráček, Petr Ondráček, Stanislav Stehlík a Josef Zvěřina. Z osady Pohledec: Jindřich Babáček, Josef Bělehrad, Josef Havlík, Jaroslav Jurman, Josef Kostelecký, Jaroslav Kozák, Josef Kozák, František Libra, František Loub, Emil Novák, František Novotný, Jan Pustina, Emil Sláma, František Švanda, Jaroslav Švanda a Josef Žák.
Z rukou zástupce Okresního výboru KSČ převzali čestné odznaky, které za záslužnou funkcionářskou práci ve Svazu protifašistických bojovníků udělil Ústřední výbor této organizace, tito naši spoluobčané: Vilém Černý, Emilie Dvořáková, Vlasta Okůrková, Vlasta Smíšková a František Šebek.
Z rukou náměstka předsedy okresního národního výboru s. B. Limla převzala předsedkyně Místní organizace Československého Červeného kříže, s. Emilie Temlová, Čestné uznání pro tuto organizaci, a předseda MěNV s. Josef Konvalinka Čestné uznání, udělené Okresním národním výborem ve Žďáře nad Sázavou Městskému národnímu výboru v Novém Městě na Moravě za dosažené výsledky v Soutěži k 20. výročí osvobození.
Na závěr důstojného a srdečného aktu blahopřál předseda Městského výboru Národní fronty s. František Vyplašil všem vyznamenaným, poděkoval jim za dosavadní dobrou a obětavou práci a popřál jim do další činnosti hodně zdraví a úspěchů. Internacionálou byla pak oficiální část slavnostního zasedání ukončena a potom následovalo pohoštění a družná společná zábava.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková