O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 210b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

O den později, 3. května, shromáždili se v sále kina učitelé a žáci základní devítileté školy a střední všeobecně vzdělávací školy k besedě se sovětskými hosty. V jejich mateřském jazyce je přivítala žákyně II. ročníku stř. všeobecně vzdělávací školy Vojanová a pionýři jim odevzdali kytice a pionýrské šátky. O činnosti partyzánského oddílu Záře promluvil s. Kadlec, po jehož proslovu vznesli účastníci besedy hodně dotazů na oba sovětské hosty. Zápisem do třídních žákovských kronik a odevzdáním pěkných a hodnotných upomínkových darů byla pěkná beseda ukončena.
Dne 7. května se konalo ve velkém sále Jednotného klubu pracujících slavnostní společné zasedání Městského národního výboru, Městského výboru KSČ a Městského výboru Národní fronty. Zúčastnilo se ho podle presenční listiny přes dvě stě našich spoluobčanů. Z hostů byl přítomen náměstek předsedy okresního národního výboru soudr. B. Liml, poslankyně krajského národního výboru soudr. MUDr. R. Rýdlová a poslanec okresního národního výboru soudr. V. Bílek. Schůzi ve dvacet hodin zahájil a jednání řídil předseda Městského výboru KSČ s. Chaloupek. Úvodem zazněla Československá a Sovětská státní hymna, po níž následovala kulturní vložka Pionýrského souboru základní devítileté školy, který za zřízení učitelky Evy Svačinové přednesl pásmo písní a recitací. Slavnostní projev ke 20. výročí osvobození naší vlasti a našeho města Rudou armádou měl předseda MěNV s. Josef Konvalinka. Potom pozdravil zasedání jménem okresního národního výboru a okresního výboru Národní fronty soudr. Liml. Vrcholným bodem pořadu tohoto zasedání bylo udělení vyznamenání a uznání občanům, kteří se zasloužili o naše osvobození a o budování socialistické vlasti. Vyznamenání a diplomy odevzdali zasloužilým pracovníkům soudruzi Liml, Chaloupek a dr. Rýdlová.
Pamětní medaili k 20. výročí osvobození získali: Alois Bílek, Vladimír Černý, Ferdinand Doležal, Miroslav Hájek, Josef Halva, Antonín Chromý, Adolf Kaláb, Otakar Kafka, Ludmila Kafková, MUDr. Vilém Komínek, MUDr. Petr Odehnal, František Skopalík, František Zástěra a František Kuchař.
Uznání Jihomoravského krajského národního výboru v Brně obdrželi: Josef Břečka, Jaromír Doležal, Václav Kopáček, Josef Konvalinka, Leopold Novák, Petr Humlíček, Vladimír Hamerník a František Skalník.
Uznání Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou získali: Jan

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková