O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 210a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Oslava svátku práce a 20. výročí osvobození našeho města Rudou armádou. Po několika rozhlasových výzvách městského národního výboru bylo naše město před 1. Májem dána do pořádku uklizeno a vyčištěno a k slavnostním květnovým dnům také vkusně a  důstojně vyzdobena. V předvečer 1. Máje uspořádala novoměstská mládež na prostranství pionýrského tábora u chaty Mercedes společné pálení předmájového ohně, při nímž k dobrému pobavení a k tanci vyhrával studentský hudební soubor střední všeobecně vzdělávací školy. Den Svátku práce, probíhající po ranním citelném chladu za cleném slušného počasí, zahájil v šest hodin budíček městského rozhlasu. Od sedmi do devíti hodin se řadil si nemocnice slavnostní průvod, který se dal v devět hodin na pochod městě. Šli v něm pionýři, svazáci, školní mládež, Sokol, sportovci, požárníci a zaměstnanci novoměstských závodů, jimž do pochodu vyhrávaly tři dechové hudby, průvod byl radostně pozdravován početným obyvatelstvem našeho města, které se shromáždilo na chodnících náměstí a ulic, jimiž procházel. V deset hodin se konala na náměstí dr. J. Sekaniny před pěkně vyzdobenou tribunou prvomájová manifestace. Po zahrání Státní hymny ji zahájil předseda Městského výboru Národní fronty s F. Vyplašil, který přivítal přítomné a mezi nimi především milé a vzácné hosty ze Sovětského svazu, bývalého velitele partyzánského oddílu Záře, soudr. Pavla Vasiljeviče Fjodorova, známého pod krycím jménem Faustov, náčelníka štábu téhož oddílu Vladimitra Francenviče Kadlece, krycím jménem Ivana Hrozného, a jeho manželku lékaře oddílu Grigorije Vasilijeviče Pavlosvksého. Potom zástupce krajského výboru Národní fronty s. dr. Paulusé, zástupce okresního výboru Národní fronty s Limla a všechny ostatní účastníky slavnosti z města a z obcí Sněžné, Bobrové, Radešínské Svratky, Nové Vsi, Mirošova, Hlinného, Křídel, Olešná, Zubří a Fryšavy. Slavnostní projev učinil soudr. Dr. Paulus. Po něm promluvil krátce, ale výstižně a srdečně zástupce sovětských hostí soudr. Kadlec. Zahráním Internacionály byla dopolední manifestace ukončena. Následoval koncert dechových hudeb na náměstí a odpoledne ve 14 hodin tradiční sportovní odpoledne naší mládeže na hřišti u sokolovny a večer májová veselice ve velkém sále Jednotného klubu pracujících beseda se sovětskými hosty, soudruhy Faustovem a Kadlecem, kteří se po besedě zapsali do městské kroniky (záznam na str. 204)

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová