O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 20a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Začátkem dubna 1956 se nastěhoval do našeho města národní podnik Jáchymovské doly, který bude provádět v širokém okolí našeho města geologický průzkum. Podnik přijal do zaměstnání několik desítek pracovníků z města. Jeho ředitelství bylo umístěno na náměstí v domě vedle budovy Horáckého musea.
V neděli dne 8. dubna sehrálo Horácké divadlo v kulturním domě hudební veselohru Stalo se v dešti. Návštěvníků se tentokráte sešlo hodně a byli spokojeni.
Pro zvelebení vzhledu našeho města, tak hojně navštěvovaného hosty, byli při místním národním výboru ustavena komise, jejímiž členy jsou Václav Svítil, řídící učitel v. v., František Pohanka, zaměstnanec MNV a členka rady MNV Berta Pohanková.
Našemu městu se přes četné snahy všech zodpovědných činitelů nepodařilo zbavit bytové tísně, která trvá vlastně už od roku 1945. V posledních letech se snažil MNV získat pro město povolení výstavby dalších bytových jednotek, jednání však nebylo úspěšné. Zatím se u bytové komise MNV hromadí desítky žádostí o udělení bytu, které však nemohou být za nynější situace kladně vyřízeny.
Od dubna 1956 obstarávají odvoz popele a odpadků komunální služby ve Žďáře nad Sázavou. Tím byla dobře vyřešena jedna z bolavých stránek vnějšího vzhledu našeho města, protože se odvoz popele zatím nepodařilo žádným způsobem vyřešit.
Dne 22. dubna vystoupil v kulturním domě pětatřicetičlenný soubor Janáčkovy akademie muzických umění v Brně „Radost“, který předvedl za doprovodu cimbálové musiky pásmo slovenských písní a tanců.
Koncem dubna se započalo v našem městě s montážními pracemi na rozhlasovém zařízení po dráže, který má oproti dosavadnímu radiovým přístrojům některé výhody. Poslech je jasnější, spotřeba elektrické energie je daleko menší a celá vysílací aparatura je daleko levnější. Práce prováděli zaměstnanci Krajské správy spojů v Jihlavě.

Rok: