O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 209b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Výstavbě mateřské školy o jeslí provedeny pouze základy a úprava terénu. Plánované příjmy (1.274.000) čerpány na 79,3% (373.146), ostatní příjmy na 97,3%(454.603). Výdaje na generální opravy byly v prvním čtvrtletí čerpány na 12,8%. Komunální podnik splnil hrubou výrobu na 98,3% služby na 120,5, tržby na obyvatelstvo na 84.8%, plánovaný zisk překročen o 20%, zásoby o 10,4% mzdy splněny na 95,2%, výrobní režie 107,5% a celopodniková režie na 105,4%. Provozovny městského národního výboru: kamenolom splnil plán na 82,5%, cementárna na 99,2%, cihelna plán neměla a v pískovišti nebyla žádná činnost. Domovní správa splnila plán nákladů na 99%, tržby na 96%, opravy na 189% a plán pracovníků na 105%. Proti plánu má domovní správa čtyři procenta více bytových jednotek (tři domy na sídlišti, věžový dům a Řezáčův dům č. 116na náměstí se dvěma byty a s provozovnou. Domovní správa obhospodařuje nyní 486 bytových jednotek. Diskusní příspěvky se zaměřily na dokončení stavby mateřské školy a jeslí, čistota ulic, prodejnu na Žďárské ulic, nebezpečný přechod na Brněnskou ulici v úseku mostu, kde je shnilý plot, veřejné osvětlení, lavičky v Koruně a v Ochoze, pro než není materiál a když se zřídí jsou hne třístí den demolovány. Usnesení Ukládá se všem poslancům, aby vyzvali občany svých obvodů k jarnímu úklidu Rada MěNV znovu odpovědně projedná otázku včasného čerpání finančních prostředků pro rok 1965 na výstavbu mateřské školy a jeslí. Uhelné sklady budou vyzvány, aby jejich nákladní auta neztrácela cestou k zákazníkům množství naloženého uhlí , zákazníci budou vyzváni, aby vyžadovali převážení dodaného uhlí. Prověří se, kdo má opravit zábradlí a plot u mostu na Brněnskou ulici. Okresní vodohospodářské správě bude důrazně připomenuto,a by v době co nejkratší provedlo opravu kanálů a hlavně odpadu z čistící stanice pod Kostelíčkem. Radě MěNV uloženo, aby zajistila u Jihomoravských rozvodných závodů uvedení veřejného osvětlení zpočátku a to výměnou žárovek nebo výbojek. Předsedovi MěNV o komisi pro obchod se ukládá svolat občany že Žďárské ulice, nemocnice a Beranice, aby se vyjádřili ke zrušení prodejny s. Bílka. Dne 29. dubna se konalo v budově městského národního výboru veřejné zasedání místního lidového soudu, na němž projednána provinění občanů našeho města Josefa Fialy, Jiřiny Novotné, Josefa Ondráčka, Věry Horákové, Bohuslava Kamenského a Adolfa Petra. 

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová