O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 209a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

chodníky a sadovou úpravu, proto bude pozván do schůze rady náčelník obvodního oddělení. Veřejné bezpečnosti s. Mareček, s nímž budou nedostatky a náprava projednány. Nejúčinnějším prostředkem bude asi osobní postih, protože všechny dosavadní výzvy a výchovné prostředky se ukázaly zcela neúčinným. Projednán a schválen komplexní plán ozdravných opatření a plán maloobchodní sítě v Novém Městě a vzala na vědomí Sbírku instrukcí Okresního národního výboru č. 14 a 15. Vedle těchto záležitostí zabývala se rada ještě některými odvoláními ve všech bytových a sociálně zdravotních. O činnosti okresního soudu ve Žďáře nad Sáz. Informoval poslance MěNV soudce z povolání, promovaný právník s. Jar. Pospíchal. Nejdříve je seznámil s organizací a s posláním okresního soudu a s jeho úkoly. Potom se pochvalně vyjádřil o činnosti místního lidového soudu v našem městě, který jako jediný v okrese zasedá veřejně, čímž dobře plní i své výchovné poslání. Dále provedl rozbor trestné činnosti na okrese a zvláště se zabýval příčinami trestnosti a trestností mladistvých. V diskusi k jeho referátu upozornila poslankyně krajského národního výboru s. dr. Rýdlová na to, aby hlášení o úrazech, zvláště pracovních bylo sepisováno ihned a aby soud na tyto věci dával dobrý pozor a předcházel tak potížím při regresním řízení. O přípravách k oslavám Svátku práce podal zprávu tajemník s. Skalník. Organizuje je Městský národní výbor, Městský výbor KSČ a Měst. Výbor Národní fronty se všemi organizacemi a podniky a mají vyznít jako projev radosti o životního štěstí našeho lidu. Pro zajištění důstojného průběhu oslav byla ustavena zvláštní komise, která vyzvala všechno obyvatelstvo města k výzdobě domů a k vyčištění prostorů před nimi, dále chodníků, ulic a náměstí. O plnění plánu městského národního výboru informoval poslance předseda plánovací komise s. Josef Zpěvák. V obsáhlé zprávě uvedl, že pro letošní dlouhotrvající zimu nebylo možno začít s investičními pracemi a bylo nutno se omezit jenom na zajištění hmot a stavebních materiálů. Z kvoty, přidělené okresním národním výborem pro investiční výstavbu a generální opravy byly čerpány pouze úhrady na převisy z konce 1964, a to 54.712 Kčs na rozšíření a úpravu veřejného osvětlení, 32116 na generální opravy, ve střední všeobecně vzdělávací školy byla v r. 1965 odčerpána pouze nepatrná částka (134 Kčs)poněvadž nejsou stavební hmoty hlavně vápno a cihly, které budou dodány až v červnu. Na

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová