O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 208a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Obchodní komise. V poslední schůzi informovali poslanci vyšších orgánů radu o své práci, je to tak správné a v podobných akcích bude dále pokračováno. Referát k třetímu bodu jednání pléna MěNV, zabývajícím se projednáním závad jako ,, Za další rozvoj národních výborů přednesl poslanec okresního národního výboru s. Bílek a ke čtvrtému bodu o činnosti místní komise lidové kontroly s. Dvořák. V diskuzi hovořeno o kvalitě chleba a o otázce stavby nové pekárny ve Žďáře nad Sáz., o nové formě nové formě řízení a jejich důsledcích, o úpravě sokolského stadionu a o čistotě vodních toků. Potom provedla plénum MěNV volbu místní komise lidové kontroly. Návrh na její složení (soudruzi Miroslav Cícha, Jaroslav Buriánek, Bohuslav Dvořák, Věra Trdlová, Tomáš Hasil, Ladislav Krejča, Vojtěch Laštovica, ing. Karel Pokorný, Marie Polnická, Jindřiška Přichystalová, František Kachoř, František Skopalík a Břetislav Zavadil) přednesl předseda MěNV s. Konvalinka, který dal o jednotlivých členech hlasovat. Všichni navrženi byli bez připomínek jednomyslně zvoleni. Po provedené volbě nastoupili členové komise mimo s. Hasila, který byl na služební cestě, k složení předepsaného slibu do rukou předsedy městského národního výboru.
Dnem 1. Dubna převzaly odvoz popela v našem městě Komunální služby v Bystřici na Pern., které jej budou provádět dvakrát v týdnu, a to v úterý a v pátek. Dne 22. dubna uspořádal Městský výbor KSČ a místní komise pro oslavy 20. výročí osvobození Leninův večer k jeho 95. narozeninám. Slavnostní projev měl tajemník okresního výboru KSČ soudr. Oldřich Suchý, jemuž předcházela a jejž také ukončila kulturní vložka. Provedeno v ní žáky střední všeobecně vzdělávací školy pásmo z Leninových myšlenek a vzpomínek na něho, které připravil s dr. J. Mikulec, a učitelka lidové školy umění s. Slezáková zahrála klavírní skladby. Bylo přítomno asi sto lidí. Třetí schůze pléna městského národního výboru se konala v Jednotném klubu pracujících dne 23. dubna za přítomnosti 25 poslanců a soudce Okresního soudu ve Žďáře nad Sáz., promovaného právníka s. Jaroslava Pospíchala. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení, zpráva o činnosti rady od posledního zasedání pléna a okresního soudu za rok 1964, příprava oslav Svátku práce, plnění plánu městského národního výboru, plnění dodávkových úkolů, záležitosti organizační, diskuze a usnesení,

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová