O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 207b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Vzdělávací školy nákladem 40.000 Kč, úprava sportoviště za 30.000, vodovod a kanalizace na Výhledech 26.000, vodovod v Pohledci 10.000, celkem 106.000. Dokumentace na všechny akce byla připravena a předložena ke schválení. Je zajištěna brigádnická výpomoc, ale budou potíže s opatřování materiálu, hlavně cihle na stavbu šatny. V plánu generálních oprav je zařaděno veřejné osvětlení a výdlažba části ulice L. Čecha. Rada projednala kompletní rozbory komunálních služeb a domovní správy. Nebyly zjištěny podstatnější závady, ale do budoucna se jeví potřeba získání dalších pracovníků. Domovní správa by potřebovala dopravní prostředek. O připravovaných oslavách 20. výročí osvobození města Rudou armádou informoval radu předseda školské a kulturní komise s. Svačina. Zúčastní se jich také bývalí sovětští partyzáni, kteří působili v našem kraji. Rada také vyslechla zprávu školské a kulturní komise, zabývající se hlavně potížemi s mateřskou školou, školní stravovnou, prospěchem a chováním žáků našich škol a zájmem dětí o studium na školách II. cyklu. V záležitosti dalšího trvání či zrušení střední všeobecně vzdělávací školy v Novém Městě na Moravě odeslal městský národní výbor spolu s městským výborem KSČ stížnost okresnímu, krajskému o Ústřednímu výboru strany. Dále rada rozhodla, aby její členové, s. Mádle, Krotký a Novák, osobě informovali o záležitostech školy předsedu okresního národního výboru s. Voráče. Bylo započato se stavbou mateřské školy a v letošním roce se má prostavět 900.000 Kčs, s vybavením budou muset pomoci novoměstské závody. Při projednávání zásobování města bylo radou konstatování, že se zlepšilo, hlavně v potravinách, odstraněn také nedostatek uhlí, ale trvají potíže v drobném zboží pro domácnost. Příznivě bylo občany přijato otevření prodejny lahůdek na Komenského náměstí. Problémem zůstává nedostačující prodejna s. Bílka na Žďárské ulici, jejíž vedoucí odejde v dubnu do důchodu. Nevyřešena je stále palčivá otázka prodejny kusového textilu, dosud umístěná ve druhém poschodí budovy městského národního výboru. Přesto, že městský národní výbor nabídl ředitelství podniku náhradní místnosti, nestará se toto o jejich úpravu a vůbec mu nezáleží na zákaznících i prodavačkách, které mají s provozem ve druhém poschodí veliké potíže. Provozovna trvá až dva roky a ředitelství stále nemá finanční prostředky na novostavbu nebo přestavbu dřívější prodejny. O nové úpravě obchodní sítě ve městě jednala rada za přítomnosti poslanců okresního a krajského národního výboru, bylo rozhodnuto vypracovat návrh a projednat jej se zástupci okresní 

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová