O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 206b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Z plánované akce Z- stavba televizního převaděče: hodnota 12.000, odpracováno 350 hod. Adaptace požární zbrojnice 20.000-350 hod., údržba bytového fondu 8000-325 hod. úprava veřejných prostranství 11.000 – 1200 hod., jarní úklid 8.400 – 2.500 hod. V zemědělství odpracováno 2850 hod. Celkem odpracováno v r. 1964 27.815 brig. Hodin v hodnotě díla 264.700 Kč. Hlavním námětem diskuze byly problémy novoměstského školství, především jeho umístění  a pak zrušení střední všeobecně vzdělávací školy, Zasáhl do ní předseda školské a kulturní komise MěNV s. R. Svačina, poslankyně Národního shromáždění s. Meluzínová, dr. Odehnal, sekretářka MěNV s. Vorlíčková a poslanci Mě NV s. Krotký a Novák (podrobnosti z diskuze,důležité pro historii školství ve městě i pro postoj nadřízených úředních orgánů k této závažné kulturně politické otázce, jsou v zápise o schůzi). Usnesení plenárního zasedání. Schvaluje se zpráva předsedy MěNV o činnosti rady a zprávy o činnosti komise sociálně zdravotní a finanční. Ukládá se poslancům, kteří dosud nepředložili písemné závazky k 20. Výročí osvobození, aby tak učinili do čtrnácti dnů. Plenární zasedání MěNV zásadně nesouhlasí se zrušením novoměstské střední všeobecně vzdělávací školy. Dne 1. února bylo úředně zřízeno v našem městě Ředitelství státních statků pod jeho ž pravomoc spadají státní statky Nové město na Moravě, Studnice, Rokytno, Vlachovice, Fryšava a Křižánky v celkové výměře asi 5000 hektarů půdy. Kanceláře umístěny v domě bývalého obchodního Bradyho na náměstí dr. J. Sekaniny. Dne 18. února se konalo u okresního soudu ve Žďáře nad Sáz. přelíčení s bývalým ředitelem střední všeobecně vzdělávací školy Aloisem Vybíhalem, obviněným z přehmatů finančního rázu spojených s jeho ředitelskou funkcí. Byl odsouzen na jeden rok podmíněně, k zaplacení pokuty ve výši 800 Kč a po tři léta nesmí pracovat ve školní službě. Dne 1. Března vynesl místní lidový soud rozhodnutí sdělit veřejnou důtku Danuši Vobrové z Nového Města na Moravě, která odcizila v bufetu na Panském domě částku 265 Kč, a Miladě Švandové z Maršovic, která v r. 1964 bez omluvy a bez důvodně zameškala čtyři pracovní směny a v r. 1965 další dvě směny. Mezinárodního dne žen bylo vzpomenuto na veřejné oslavě, uspořádání

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová