O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 205b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Vypsala na toto místo konkurz a přihlásili se čtyři zájemci. Horácké muzeum se speciálním zaměřením na národopis provedlo určité vnitřní úpravy výstavních místností. Z pozůstalosti po sochaři Janu Štursovi získalo rozmanitá umělecká díla v hodnotě asi 300.000 Kčs. Muzeum nutně potřebuje pro své bohaté sbírky depozitář, pro nějž by se daly použít po určité úpravě prostory na půdě. Projednán nábor mládeže do zemědělství, který je zatím splněn na padesát procent, bude jej třeba provádět nespolupráci a za pomoci státního statku a jednotných zemědělských družstev. Rada vzala na vědomí, že dnem 2. ledna 1965 zahájilo činnosti Ředitelství státních statků v Novém Městě na Moravě. Projednala stav sokolovny v níž oprava ústřední topení, bude ještě třeba zajistit strop, který se pronáší. Na celkovou generální opravu a přístavbu má Sokol vypracován investiční úkol a projekt, ale chybí finanční prostředky. Jednala o návrhu na ukončení činnosti výboru žen a rozhodla, že by aktivní členky mohly být zařaděny do jednotlivých komisí. Poněvadž ale funkční období občanských výborů a výborů žen je o rok prodlouženo, budou ještě fungovat i v r. 1965. V mimořádné schůzi rady projednány některé záležitosti organizační, odvolání proti rozhodnutím bytové komise, některé stížnosti, např. na špatný stav ulice Fr. Drobného, na vyrovnání poplatků za topné období v domech spravovaných domovní správou a některé jiné, a schválení plánu sovětové činnosti Jednotného klubu pracujících a složení komise (inž. Močkoř, Kočík, Svačina a Břečka) pro sledování situace v novoměstském školství. Ve druhém bodu jednání pléna informoval předseda komise zdravotní a sociální, soudr. MUD Odehnal, o činnosti komise od jejího ustavení 24. července 1964. Komise má deset členů a průměrná docházka do schůzí je 77 procentní. Konáno sedm schůzí řádných a pět mimořádných a projednávány především problémy jeslí a mateřské školy, kde je chronický nedostatek prostoru. Provizorním řešením je rozšíření jeslí o čtyři místnosti v tělovýchovném středisku, podstatným pak výstavba nové mateřské školy pro 120 dětí spolu s jeslemi pro 45 dětí. Růst počtu obyvatelstva města si ovšem vynucuje plánování dalších staveb pro školní účely. Ze zdravotnických otázek probrán v komisi zdravotní stav v jednotlivých obvodech hygienické poměry v pohostinských podnicích, v závodech veřejného stravování, v prodejnách potravin, ve školách a v průmyslových závodech. Zjištěno, že výživa školní mládeže je nadměrná a jednostranná, a proto se objevuje větší výskyt otylosti. Je třeba vést rodiče

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová