O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 200b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Dne 10. července zemřel v brněnské nemocnici, kde se podrobil úspěšné operace srdce, zaměstnanec pekáren, bývalý samostatný pekařský mistr Josef Ženatý. Dožil se poměrně krátkého věku 53 let. Pro svoji tichou, klidnou a mírnou povahu byl oblíben u svých spolupracovníků i všech našich spoluobčanů. Pohřeb zesnulého se konal 15. července odpoledne z evangelického kostela na místní evangelický hřbitov za veliké účasti jeho osobních přátel a občanů z našeho města i z okolí.

Dne 12. července zemřel náhle bývalý ředitel pobočky Moravské banky v našem městě, Karel Pokorný. Byl to klidný a rozvážný člověk, svědomitý a oblíbený pracovník ve svém povolání i v Sokole, kde po dlouhá léta zastával funkci pokladníka. Za okupace byl zatčen gestapem a uvězněn v Jihlavě, odkud byl po tvrdém vyšetřování propuštěn. Za účasti rodiny a blízkých přátel byl zpopelněn v brněnském krematoriu 16. července.
Dne 15. srpna zemřela ve věku 74 let bývalá učitelka Ludmila Kubíková. Rozloučení se zesnulou se konalo v úterý 18. srpna dopoledne u domu smutku v ulici bratří Křičků, zpopelnění v brněnském krematoriu 19. srpna.
Dne 15. září zemřel vynikající syn Horácka, akademický malíř, zasloužilý umělec Josef Jambor, rodák z Pohledce. Jeho pohřbu, který se konal dne 23. září v brněnském krematoriu, se účastnili členové našeho městského národního výboru včele s předsedou s. Josefem Konvalinkou a předsedou školské a kulturní komise s. R. Svačinou, který se také se zvěčnělým zesnulým za naše město rozloučil, a mnoho přátel zesnulého a milovníků jeho malířského díla, které tak jedinečným způsobem zpodobilo krásy našeho kraje. Slavného rodáka, umělce a dobrého člověka Josefa Jambora zachová naše město v trvalé a čestné památce.

Požáry
Také letos bylo naše město ušetřeno škod, způsobených požáry. Byly pouze tři a rychlým zásahem členů místní jednoty Čsl. svazu požární ochrany byly včas likvidovány. Dne 15. dubna v 15,30 hod. vypukl požár v kotelně pro věžové domy; byl uhašen osmi požárníky za dvě hodiny. Vážnější byl oheň, který vypukl 15. května v šest hodin ráno ve sklepě hotelu Panský dům, kde byly uskladněny dva vagony uhlí. Požár likvidovalo dvanáct požárníků s použitím kyslíkových přístrojů za pět hodin. Dne  29. srpna zapálily jiskry z lokomotivy obilí na poli státního statku na poli u Ptáčkových. Požárem byl ohrožen nový kombajn. Hašení se zúčastnilo osm požárníků. Větší škoda způsobena nebyla.

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová