O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 200a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

5.400 l a vajec 3750 kusů. Splnil pouze Koukola, až na mléko. Sklizeň otav byla u soukromého sektoru provedena, setí ozimů dosud nikoliv. Krejčí dluží obilí i brambory, částečně plní mléko a vejce. Celkem se všechny novoměstské zemědělské závody vyrovnávají s úkoly dobře.

Rozmanitosti
Stav obyvatelstva. V r. 1964 se narodilo v našem městě 56 chlapců a 56 děvčat, celkem 112 dětí. Zemřelo 25 mužů a 24 žen, celkem 49 osob. Přirozený přírustek je 31 osob mužského  a 32 ženského pohlaví, celkem 63. Přistěhovalo se 122 mužů a 117 žen, celkem 239 osob; vystěhovalo se 73 mužů a 79 žen, celkem 152. Přírustek přistěhováním činí 49 mužů a 38 žen, celkem 87. Celkový přírustek 80 mužů a 70 žen, celkem 150. Na konci r. 1963 bylo ve městě 5.488 trvale bydlících osob, na konci r. 1964 5638.
Přehled narozených dětí v l. 1960 – 1964: 1960 – 104, 1961 – 137, 1962 – 123, 1963 – 131, 1964 – 112. Nejstarší naši spoluobčané: Fr. Honková (1868- 96 let), J. Kuncová (1870 – 94), J. Okůrka (1871 – 93), J. Pejchal (1872 – 92), M. Lázničková (1872-92), J. Německá (1873 – 91).
Úmrtí. V sobotu 25. dubna zemřela ve věku 94 let občanka našeho města paní Josefa Švandová. Rozloučení se zesnulou se konalo v úterý ve 14,30 hod. u domu smutku na Žďárské ulici č. 77, pohřeb žehem v brněnském krematoriu v neděli 3. května.
Dne 10. července zemřel náhle bývalý dlouholetý učitel a ředitel měšťanské školy v našem městě Rudolf Musil. Po absolvování novoměstské reálky působil jako učitel na Novoměstsku, kde také své učitelské povolání v r. 1954 odchodem na trvalý odpočinek ukončil. Byl neúnavným pracovníkem nejenom školským, ale také kulturním a hlavně tělovýchovným. Pracoval v Sokole jako cvičitel, náčelník a konečně jako starosta novoměstské jednoty. Byl dobrý organizátor, člověk přímý a optimistický. Výstavba a úprava sokolského stadionu v našem městě zůstane provždy dokladem jeho schopnosti organizovat svépomocnou akci k vytvoření velikého díla. Jeho pohřeb se konal 14. července z budovy dnešní základní devítileté školy. Záslužnou práci zesnulého ve škole a v Sokole vřelými slovy ocenil zástupce ředitele střední všeobecně vzdělávací školy s. J. Večeřa. Tělesné pozůstatky byly zpopelněny v brněnském krematoriu 15. července za početné účasti přátel zemřelého z města i z okolí.

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová