O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 19b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Ve schůzi plena MNV, která se konala dne 22. března 1956, podal zprávu o činnosti zemědělské komise s. Vladimír Černý. Konstatoval, že někteří zemědělci nemají dostatek osiva pro jarní práce a že je třeba, aby všechny požadavky v tomto směru byly kryty. V živočišné výrobě bylo zjištěno, že do plánovaného stavu v našem městě chybí 68 prasat a 23 ovcí. Poměru v JZD se v letošním roce vyvíjejí dosti příznivě, v brzké době bude provedena arondace půdy a bude dokončena výstavba kravína. Z celkového rozpočtového nákladu na tuto stavbu se výši 1.713.000 Kč bylo v minulém roce prostavěno 769.790 Kč a stavba má být podle sdělení zástupce Okresního stavebního podniku ve Žďáře nad Sázavou dokončena do 30. září 1958. Předseda tělovýchovné komise s. Josef Kučera oznámil. Že v našem městě byla vytvořena jediná tělovýchovná jednota pod názvem Slovan. Postěžoval si však na to, že zimní sporty ve městě upadají a že se nedostává cvičitelů pro žactvo a dorost v jednotě. Oznámil také, že okresní spartakiáda se bude konat v letošním roce v Novém Městě na Moravě.
Na středu dne 28. března byl poprvé organizován den učitelů. V kreslírně osmileté střední školy se konala v tento den beseda učitelů se členy MNV, na níž zhodnotil předseda MNV s. Josef Břečka práci učitelů a poděkoval jim za jejich kulturní a osvětovou činnosti.
Ve schůzi rady MNV v Novém Městě na Moravě podal dne 30. března 1956 zprávu o stavu městské knihovny s. Jindřich Rozsypal, knihovník, který si stěžoval na nedostatky v dodávce knih pro knihovnu od okresní distribuční komise, které neplní svůj úkol tak, jak by zájem knihovny a čtenářů vyžadoval.
Na základě výzvy vlády republiky o ochraně a zvelebování lesů se zavázali pracovníci Lesního závodu v Novém Městě na Moravě vysázet sazenice stromků ve výměře 240 ha a zaměstnanci zdejších dřevozpracujících závodů se k nim připojili se závazkem vysázet asi 40.000 stromků na ploše 5 ha lesní půdy. K nim se připojili i zaměstnanci dalších závodů a podniků se svými závazky.

Rok: