O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 19a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

sdruženého, ve středu pak běh všech kategorií. Závody byly doplněný kulturními vložkami, např. besedou se spisovatelem J. V. Plevou, filmovými sportovními představeními a podobně. Závody byly tradičně dobře organizovány, měly pěkný spád a všem účastníkům i hostům, jich se sjelo několik set, se v Novém Městě líbilo. Většinu prvních cen získali mladí závodníci, kteří representovali kraje Hradec Králové a Liberec, zatím naši, kteří jeli za kraj Jihlavský, se musili spokojit s druhými nebo třetími místy. Závody byly zakončeny slavnostním rozdělením cen v kulturním domě ve středu dne 22. února odpoledne.
V pátek dne 24. února 1956 sehrálo Horácké divadlo v kulturním domě Shakespearovu komedii Sen noci svatojánské. Byla to jedna z nejlepších inscenací Horáckého divadla vůbec a zanechala v návštěvnících, jichž se tentokráte sešlo dostatek, příznivý dojem i po stránce herecké.
Dne 8. března večer byla provedena oslava Mezinárodního dne žen. I naše ženy se jí přihlásily svou masovou účastí do řad bojovnic za veliké ideály světového pokroku a míru. Nejmenší žáci škol předvedli na slavnosti svoje písně, recitace i tanečky a poděkovaly maminkám za jejich velkou péči. Současně byla oznámena jména nejlepších pracovnic ze závodů, škol a úřadů.
Začátkem března se stal členem JZD další větší zemědělec, Josef Svítil.
Horácké divadlo sehrálo v neděli dne 11. března 1956 hru polského dramatika Lutowského Zůstane to v rodině. Obecenstva se však sešlo poměrně málo, dobře sehraný detektivní příběh však po všech stránkách neuspokojil.
V neděli dne 18. března zavítal do Nového Města národní umělec prof. Josef Skupa s divadélkem Spejbla a Hurvínka. Na toto představení, určené především dětem, sál kulturního domu nestačil. Ve dvou představeních se představil obecenstvu jeden z našich největších divadelních umělců vůbec a všichni přijali jeho hru nadšeně, nejen děti, ale i dospělí. 

Rok: