O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 199b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

na celostátní výstavní přehlídce plemenných zvířat v Přerově, dále skot, prasata, kozy, ovce a drůbež. Součástí přehlídky byla beseda chovatelů s odborníky o problémech naší živočišné výroby a o možnostech dalšího zvyšování užitkovosti, především u skotu, a promítání zahraničních filmů s tématikou zemědělské výroby v cizině.
Na schůzi pléna městského národního výboru dne 2. října byla podána následující zpráva o práci zemědělské komise a o zemědělských záležitostech v našem městě. Zemědělská komise má sedm členů a dva aktivisty. Schůze se konají jednou za čtrnáct dní. Bylo jich dosud pět a účast členů byla asi osmdesátiprocentní. Na schůzích projednávány tyto úkoly: příprava na žně, zajištění skladovacích prostorů na obilí pro státní statek, plnění dodávek v soukromém sektoru, kontrola bezpečnostních opatření při sklizni, sklizeň sena, zajištění brigád na sklizně a návrh rozvoje zemědělské výroby v letech 1965-1970. Komise projednávala také žádosti o zahrádky, kterých je sice dostatek, ale přesto nelze všechny zájemce uspokojit, poněvadž není dostatek vhodných parcel.

Pro nepříznivé počasí bylo obilí sklizeno v delším termínu, než se očekávalo.
Plnění dodávek. Státní statek v Novém Městě na Mor. (první číslo znamená plán, druhé skutečnost)
skot 256 g – 300 g, mléko 210.000 – 168.000, vepřové 270 g – 228 g, vejce 162.000 – 228.000, žito 790 g – 773 g, ječmen 320 g – 149 g, oves 200 g – 200 g, brambory 45 vagonů – dosud nic. Len sklizen ze 17 ha, otav získáno 60 g. Na pozemku u Chirany sklízí statek sušení i nazeleno. Na setí připraveno na úkol 85 ha celkem 55 ha. Výnosy brambor ukazují 135 – 140 g na hektar. Siláže má statek 3.174 g. Jednotné zemědělské družstvo v Pohledci: obilí: úkol 140 g ovsa, splněno 199, 601 g žita – 620; lnu dodáno 46 g; brambory: úkol 35 vagonů, dodáno 6; z plochy 50 ha sklizeno dosud 16 ha; mléko: úkol 155,000 l, dodáno 84.000; nesplní se asi 10.000 l, které budou nahrazeny vepřovým masem, které jako celoroční úkol je už splněno: hovězí maso splněno na 50 procent. Na setí ozimů naoráno 25 ha, zaseto není zatím nic. Krmivo dostatečně zajištěno na celý rok. Zemědělské družstvo v Maršovicích: obilí: úkol 600 g – splněno 650 g; maso: celkový úkol 410 g, splněno 266 g, z toho hovězí 137g, vepřové 117 g, drůbež 12 g; mléko: úkol 155.000 l – splněno 95.000 l. Brambory: úkol 30 vagonů, nesplněno nic. Otavy sklizeny z 20 ha, ostatní budou spaseny. Brambory vybrány z 18 ha, na setí připraveno 20 ha.
V soukromém sektoru je ve městě dosud občan Koukola, Krejčí a Pejchal. Pro rok 1964 měl tento sektor stanovenou dodávku masa 10,5 g, obilovin 13,30 g, brambor 60 g, mléka

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová