O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 199a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

moci s pracemi ihned začít. Vcelku možno s uspokojením konstatovat, že družstva i státní statek dbají všech pokynů strany a vlády a plní úkoly, které jim ukládá okresní zemědělská výrobní správa.
Na základě upozornění zemědělské komise vydala rada místního národního výboru dne 4. května přísný zákaz vstupu občanů na pozemky, které patří státnímu statku i soukromému sektoru. Bylo zjištěno, že se úroda ničí tím, že občané neoprávněně přecházejí po polích a loukách a úmyslně přerušují přítoky vody na louky. Podobné škody dělají i děti. Dále upozornila rada na to, že se množí stížnosti na vypouštění drůbeže, která dělá škody na osetých pozemcích, a že takové případy budou odevzdávány komisi pro ochranu veřejného pořádku k potrestání.
Dne 24. července v 15 hod. odpoledne byla v Závodním klubu otevřena výstava drobného zvířectva a exotů, spojená s výstavou kožešnických výrobků národního podniku Kara v Hlinsku. Byli vystaveni králíci všech plemen, holubi, drůbež, nutrie, kanáři a exoti. Výstavy se zúčastnili chovatelé z Tišnova, Žďáru, Polné, Radostína a z Nového Města. V neděli 26. července přednášel v Závodním klubu přední odborník n.p. Kara z Brna o zpracování kůží a o významu rozšiřování chovu drobného zvířectva pro potřeby národního hospodářství. Výstava, která se těšila pronikavému zájmu chovatelů i občanů našeho města, byla dokladem toho, že i malá skupina nadšených novoměstských dobrovolníků může vykonat veliký kus veřejně prospěšné práce.
Také letos si vyžádaly žňové práce na státním statku brigádnickou výpomoc našich spoluobčanů. Obilí bylo polehlé a nepříznivé počasí narušovalo průběh prací. Proto se rada městského národního výboru musela několika výzvami obrátit na obyvatele města, aby státnímu statku, který požaduje brigádnickou výpomoc opravdu jen v nejnutnějších případech, podle svých možností vypomohli.

Závodní klub 9. květen připravil za obětavé  práce znamenitého houbařského odborníka s. Brázdy výstavu hub, která trvala do 6. září. Ve velmi vkusně upravených expozicích byly vystaveny houby jedlé, nejedlé a jedovaté, dále houby dřevokazné s ukázkami jejich ničivé činnosti. Výstava se těšila veliké pozornosti a zájmu odborníků i našich spoluobčanů.
Ve dnech 10. a 11. října uspořádána výrobní zemědělskou správou ve Žďáře nad Sáz. v sále Závodního klubu přehlídka výsledků živočišné výroby našeho okresu. Byly zde předvedeny nejlepší kolekce zvířat, které úspěšně representovaly naše chovatelství

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová