O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 198b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Ve dnech 19. až 21. června uspořádal turistický odbor Sokola v prostoru koupaliště celookresní sraz mladých turistů s bohatým programem sportovním.
Nutno zaznamenat pěkný doklad o občanském uvědomění a vyspělosti našich spoluobčanů. Počátkem července se projevil v naší nemocnici nedostatek krve. Na rozhlasovou výzvu, že nemocnice potřebuje okamžitě krev všech krevních skupin, dostavil se okamžitě takový počet dobrovolných dárců krve, že nedostatek byl ihned odstraněn. Právem poděkovalo ředitelství nemocnice městským rozhlasem našim občanům, kteří svým uvědomělým činem pomohli rychle vyřešit kritickou situaci.
Okresní ústředí zdravotnické výchovy, Československý červený kříž a sociálně zdravotní komise městského národního výboru uspořádaly 9. listopadu v Závodním klubu pod heslem „Zdravě žít – zdravě jíst“ večer zdravotních filmů s besedou. Promítání filmů Rodina, škola a děti, Kouzelná laboratoř, Srdce v nesnázích a Jak dlouho chcete žít doprovodil slovem odborný lékař nemocí vnitřních a okresní výchovný lékař dr. Daněk.
Dne 26. prosince uspořádal lyžařský odbor Sokola přebor jednoty v běhu na lyžích. Start závodu v běhu na lyžích na 12 km pro muže a juniory, 6 km pro starší dorostence, 3 km pro ženy, juniorky, mladší dorostence a starší dorostenky a 2 km pro mladší dorostenky, byl u chaty Mercedes v 9.30 hod.

Zemědělství
Ve dnech 7. a 8. března uspořádal pracovní výbor jelenářské oblasti Českomoravské vysočiny v Závodním klubu přehlídku jeleních trofejí, ulovených v r. 1963 na lesních závodech v Novém Městě na Moravě, Přibyslavi, Žďaru nad Sáz. a v Poličce.
Vzhledem k výskytu vztekliny psů bylo dne 12. března provedeno povinné očkování psů.
Na schůzi pléna místního národního výboru dne 20. března byla podána předsedou zemědělské komise s. J. Břečkou zpráva o stavu zemědělské výroby v našich závodech k tomuto dni. Bylo v ní uvedeno, že zemědělská družstva v Maršovicích a v Pohledci splnila za uplynulý rok své úkoly v dodávkách na sto procent. Jejich hospodaření bylo dobré měla dobrou krmivovou základnu a také výše pracovní jednotky byla uspokojivá. Také státní statek splnil dodávkové úkoly na stoprocent. Členové komise provedli průzkum připravenosti zemědělských závodů na jarní práce a zjistili, že státní statek i obě družstva jsou dobře připraveny. Stroje jsou opraveny a konservovány, osivo a sádě jsou vzorně přichystány, takže jakmile počasí dovolí, budou

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová