O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 198a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

krasobruslařů, členů tělovýchovné jednoty Spartak z Králova Pole.
Ve dnech 13. až 16. února probíhal v našem městě Celostátní přebor dorostu Československé socialistické republiky v lyžování. Bylo více hodně sněhu, ale mokrého, a proto byly podmínky pro závodníky značně obtížné. Přebory byly zahájeny závodem štafet, v němž dosáhli velmi pěkných výsledků závodníci Jihomoravského kraje, vesměs členové lyžařského oddílu novoměstského Sokola. V kategorii mladších dorostenek to byla štafeta ve složení Honzlová, Šteflová a Hermanová, a štafeta starších dorostenců ve složení Jelínek, Miluška a Štefl. Přebor pokračoval v sobotu odpoledne ve 14 hod. běžeckými disciplinami se startem a cílem u sokolovny. Večer se konala v sokolovně beseda s účastníky olympiády v Innsbrucku v čele se s. Bělonožníkem. Při besedě byli vyhlášeni přeborníci Československé socialistické republiky v lyžování, jimž odevzdány přebornické medaile a diplomy. Přebory byly ukončeny v neděli dopoledne v 10 hodin. Závodem ve skoku na lyžích na můstku u škrobárny.
Dne 18. února se konaly v našem městě okresní lyžařské závody pionýrské a ve dnech 21. až 23. února Celostátní lyžařské závody žákovského dorostu z oboru ministerstva všeobecného strojírenství. Uspořádáním bylo pověřeno odborné učiliště n. p. Chirana, jehož závodníci obsadili ve všech kategoriích první místa. Slavnostní zahájení bylo v pátek 21. února v 10 hod. dopoledne. Ve 14 hod. odstartovány štafety. V sobotu 22. února dopoledne se konal trening ve skoku na lyžích a odpoledne ve 14.30 hod. závod v běhu na lyžích na tři a pět kilometrů. V neděli 23. února ukončeny závody soutěží ve skoku na lyžích a vyhlášením výsledků a vítězů.
Dne 23. března uspořádal horolezecký oddíl Sokola v Závodním klubu přednášku s názvem Na nejvyšší vrcholy Severní Afriky, na níž přímí účastníci výpravy československých horolezců do Vysokého Atlasu v Maroku vyprávěli o svých zážitcích a promítli diapozitivy ze své cesty. Po přednášce byla beseda o horolezectví.
Vzhledem k výskytu chřipkové epidemie zakázalo ředitelství okresní nemocnice počátkem dubna s okamžitou platností až do odvolání veškeré návštěvy v nemocnici.
Dne 20. dubna provedena očkování proti dětské obrně dětí, narozených v lednu a únoru 1964 a všech dětí narozených v r. 1963.
Místní skupina Československého červeného kříže uspořádala 16. dubna v Závodním klubu zdravotnický večer, na němž promítnuty filmy a předvedeny praktické ukázky současného způsobu poskytování první pomoci.

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová