O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 197b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

návštěvníků: N. Město 3478, v Maršovicích a Pohledci nezjištěno. Počet čtenářů: N. Město 470, v čítárně asi 1000, v Maršovicích 35, v Pohledci 43. Za knihy zaplaceno v Novém Městě 6.490 Kčs, poplatky čtenářů činily 3974. Nově zvolená knihovní rada má toto složení: předseda s. dr. J. Mikulec, členové B. Padrtka, S. Srnská, J. Altmanová, H. Janovská a J. Rozsypal.

Tělovýchova a sport. Zdravotnictví.
Okresní ústav národního zdraví v Novém Městě na Moravě uspořádal 9. ledna v Závodním klubu v rámci cyklu lidové university přednášku s. MUDr. Pokorné, lékařky chirurgického oddělení zdejší nemocnice o moderní chirurgii, v níž se přednášející zabývala hlavně chirurgií cévní a zhoubnými nádory jako následky nadměrného kouření.
Dne 17. ledna se konala v sokolovně výroční konference Tělovýchovné jednoty Sokol. Podána na ní zpráva o činnosti a hospodaření za období od poslední výroční schůze, zvolen nový výbor jednoty, do jejíhož čela postaven s. Srnský, a schválen plán činnosti na r. 1964.
V neděli 19. ledna uspořádal Závodní klub společně s lyžařským oddílem Sokola oblíbené tradiční, náborové párkové závody pro naše nejmenší lyžaře. Byly zahájeny ve 14 hodin za účasti velikého množství malých závodníků a jejich rodičů a známých.
Dne 28. ledna uspořádal okresní výbor Svazarmu Okresní kolo sokolovského závodu branné zdatnosti. Rozlosování provedeno ve 14 hod. u odborného učiliště n. p. Chirana, vlastní závod odstartován ve 14:30 hod.
Cyklus přednášek lidové lékařské university pokračoval dne 30. ledna přednáškou primáře nervového oddělení zdejší nemocnice MUDr. Galušky o nervových chorobách. Po přednášce se konala výroční schůze místní skupiny Československého červeného kříže.
Ve dnech 31. ledna až 2. února se konal za deštivého počasí a velmi špatných sněhových podmínek tradiční 26. ročník lyžařského závodu O zlatou lyži Českomoravské vysočiny a současně 16. ročník memoriálu Josefa Německého v běhu na lyžích na 50 km. Z závodu, který byl kontrolním závodem  pro sestavení státních družstev lyžařů, se přihlásilo přes 300 závodníků. Letošní ročník závodu byl o to slavnostnější, že se konečně po tříleté usilovné práci podařilo lyžařskému oddílu Sokola dokončit moderní, celokovový, lyžařský skokanský můstek u škrobárny, a tím také obohatit lyžařské soutěže a závody  ve skoku na lyžích. 
V neděli 9. února uspořádá školská skupina Československého svazu mládeže odborného učiliště n. p. Chirana na kluzišti u pekáren krasobruslařskou exhibicí za účasti předních brněnských

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová