O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 197a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Drdly, učitele lidové školy umění v Poličce. V první polovině pořadu provedeny československé premiéry děl čínských hudebních skladatelů pro housle a klavír, ve druhé polovině skladby Smetanovy, Janáčkovy, Händlovy, Beethowenovy a v. Šťastného. Koncert měl velmi pěknou uměleckou úroveň, zájemců však bylo pouze třicet.

Zpráva o činnosti kina za rok 1964
V tomto roce mělo být podle plánu provedeno 430 filmových představení; uskutečněno 403. Návštěvníků bylo 82.000, plánovaná tržba měla činit 250.000, ve skutečnosti vynesla 305.000 Kč. Hracích dnů bylo 266, filmů promítnuto 224, z toho 39 širokoúhlých a 12 na rozšířené ploše. Z celkové tržby činily západní filmy 41,4 %, české 35 %, sovětské 12,4 % a lidově demokratické 41,4. Největší návštěvnost měl Poklad na stříbrném jezeře, jehož 13 představení zhlédlo 4308 návštěvníků a výnos byl 22.000 Kčs, dále Sedm statečných – 10 představení vyneslo 18.000, Bocaccio 8.000, Tři mušketýři 7.600, Limonádový Joe 6.200 Kčs. Velmi špatně byly navštíveny tyto filmy: Proces byl odročen  (Německá demokratická republika) 51 osob, Dny všední a sváteční (Sovětský svaz) – 6, Handlíři (Československá socialistická republika, premiéra) – 12 a Silnice (Itálie) 53 osob. Naše kino má velmi dobrého odpovědného vedoucího s A. Kalába, který se pečlivě stará o výběr filmů, o udržování a čistotu prostorů i o nerušený provoz. Jeho zásluhou už po několik let je v našem městě v letních měsících uspořádána umělecky i finančně velmi úspěšná přehlídka festivalových filmů.

Horácké muzeum
Má ve druhém stupni evidence 1309 sbírkových předmětů, v prvním stupni evidence 5704 sbírkových předmětů. Návštěvníků v r. 1964 bylo 9344, z toho ve školních výpravách 4096 a v hromadných 3324. Na vstupném vybráno 3332 Kčs. Osvětové akce, o nichž zmínka v přehledu kulturním, byly dvě, výtvarné výstavy tři. Muzejní rada, jejímž předsedou je učitel základní devítileté školy s. Josef Koudela, konala osm schůzí. O nové úpravě místností muzea a o reinstalaci sbírek bylo psáno už dříve. Muzeum uspořádalo výstavu dokumentů k volbám, Slovenskému národnímu povstání, Měsíci československo sovětského přátelství a k 80. narozeninám básníka Petra Křičky. Získáno 206 nových inventárních čísel.

Lidová knihovna
Celkový počet svazků: v Novém Městě na Moravě 7003 svazků, v Maršovicích 469, v Pohledci 786. Přírůstek: v Novém Městě 470, v Maršovicích 30, v Pohledci – 0. Úbytek: v Novém Městě 15, v Maršovicích 59, v Pohledci  0. Počet výpůjček: N. Město 17.050 (o 503 více než v r. 1963), Maršovice 420, Pohledec 474. Počet

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová