O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 196b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

výstava Horácko v dílech akademického malíře Pavla Kopáčka. Dílo umělcovo zhodnotil ředitel střední všeobecně vzdělávací školy s. R. Svačina, v kulturním pořadu zazpíval J. Grepl za klavírního doprovodu M. Popelkové několik lidových písní. Padesát šest obrazů krajin a zátiší zhlédlo při zahájení přes sto přátel mladého malíře. Výstava trvala do 8. listopadu a byla velmi četně navštívena.
Dne 13. listopadu se konala výroční konference Závodního klubu 9. května. Byla zahájena v 13,30 hod. kulturní vložka a pokračovala volbou předsednictva a pracovních komisí, podáním zprávy o činnosti a hospodaření klubu v uplynulém období, zprávou revizní komise a schválením kulturního plánu na r. 1965 a diskusí. Byla zakončena volbou nového výboru, v jehož čele opět postaven s. Leopold Novák. Po skončení programu zahrály hudby klubu k poslechu s tanci a zábava byla zpestřena vystoupením pěveckého souboru, zpěvem s. J. Grepla a recitačními ukázkami členů klubu mladých při ZK. Z rozhodnutí výroční konference přejmenován Závodní klub 9. květen na Jednotný klub pracujících a jeho hudební odbor na Pěvecký a hudební odbor Smetana při Jednotném klubu pracujících.
Dne 5. prosince uspořádala tělovýchovná jednota Sokol společenský večer, na němž po dvacetileté přestávce opět vystoupila v našem městě proslulá Kmochova kapela z Kolína, aby nám zahrála k poslechu a tanci. Její úspěch v plném sále sokolovny byl velmi srdečný.
Nedožitých osmdesátých narozenin básníka Petra Křičky (nar. 4. XII 1884) vzpomněla střední všeobecně vzdělávací škola a Horácké muzeum vzpomínkovým kulturním večerem, uspořádaným v aule školy 6. prosince. Velmi početné účastníky, mezi nimiž byla i vdova po zesnulém básníkovi paní A. Křičková, přivítal ředitel školy s. R. Svačina, po jehož projevu následoval vysoce hodnotný umělecký pořad. Zahájil jej proslovem s. dr. J. Mikulec, po němž následovala čísla recitační, hudební a zpěvní. Křičkovy verše recitovali s. J. Janíček, M. Sommer, H. Hošpesová, D. Palečková a B. Baňková, zpíval s. J. Grepl a na klavír hrála M. Popelková. Kulturní večer měl vysokou úroveň a byl opravdu důstojným uctěním památky básníka, který s naším městem a krajem spojil svůj život i literární dílo. V souvislosti s kulturním večerem byla péčí Horáckého muzea uspořádána malá výstavka dokumentů k básníkovu životu a dílu.
Dne 9. prosince uspořádal Jednotný klub pracujících v aule střední všeobecně vzdělávací školy koncert moravských umělců Hany Svobodové, sólistky státního divadla v Brně, laureáta klavírní soutěže prof. Čestmíra Šťastného, violoncellisty Ladislava Kasala a houslisty Rostislava

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová