O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 196a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

děti v kuchyni bývalého ředitelského bytu v budově střední všeobecně vzdělávací školy bez jakékoliv mechanizace. Do jednotlivých mateřských škol (na 3 místa) se strava rozváží. Nedostatky jsou i ve školních družinách, kde je celkem 134 dětí, rozdělených do 4 oddělení, které se tísní ve 2 malých místnostech (na I. základní škole v bývalé hasičské zbrojnici), kde nelze zajistit ani bezpečnost žáků, ani správné zaměstnání, nehledě k tomu, že školní družina má za úkol nahradit dětem i rodinné prostředí domova.
Neutěšená situace ve školství v Novém Městě na Moravě nezbytně vyžaduje řešení. Protože od r.1900 nebyla postavena ani jedna prostora pro účely škol a nelze proto zajistit pro nejbližší budoucnost řádnou výchovu a výuku dětí a mládeže bez újmy na jejich zdravotním a duševním vývoji, je nezbytné, aby se tato situace řešila stavbou nových školních budov, nebo alespoň přístavbou.“
V pondělí 28. září uspořádala střední všeobecně vzdělávací škola ve své aule vzpomínkový večer věnovaný zasloužilému umělci Josefu Jamborovi, který 15. září zemřel. Život a dílo umělcovo vřelými slovy zhodnotil s. dr. J. Mikulec a v kulturním pořadu recitovaly učitelky školy s. H. Hošpesová a D. Palečková, zpívali s. J. Grepl a J. Jinek a na klavír hrála s. M. Popelková. Pietní večer, jehož se zúčastnilo mnoho našich spoluobčanů, měl velmi vysokou uměleckou úroveň a byl důstojným uctěním památky velikého umělce a člověka a čestného občana našeho města.
V neděli 4. října byla ve výstavních místnostech Horácké galerie v budově městského národního výboru otevřena péčí Horácké galerie a Moravské galerie v Brně výstava kreseb zasloužilého umělce Josefa Jambora. Umělcovy kresby, vytvořené Mistrem za jeho nuceného léčebného pobytu v sanatoriu ve Babicích v r. 1963, ocenil a jeho celoživotní dílo vřelými slovy zhodnotil člen Sdružení výtvarných umělců moravských v Hodoníně profesor Jan Andrys a báseň malíř recitovala učitelka D. Palečková. Otevření se zúčastnila vdova po zesnulém a jeho dcera, předseda okresního národního výboru s. Voráč a předseda plánovací komise s. Liml a velmi mnoho přátel zemřelého.
Dne 8. října se konala schůze letopisecké komise, která za účasti předsedy městského národního výboru s. J. Konvalinky schválila znění zápisu do kroniky za rok 1963.
Dne 11. října ve 14 hodin odpoledne uspořádala místní skupina Čsl. Svazu protipožární ochrany v Petrovicích v sále naší sokolovny koncert starošumavské dechové muziky Karla Polaty ze Sušice, večer pokračoval program taneční zábavou.
Dne 25. října byla v deset hodin dopoledne zahájena ve velkém sále Závodního klubu

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová