O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 195a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

housle učitel lidové školy umění v Poličce, s. R. Drdla a na klavír učitelka naší lidové školy umění, s. Marie Popelková. Zahájení se zúčastnil Národní uměl V. Makovský, zasloužilý umělec J. Jambor a s nimi 170 občanů našeho města.
Dne 1. září byl relací městského rozhlasu slavnostně zahájen nový školní rok. Na našich školách došlo k některým perzonálním změnám. Ze základní devítileté školy při SZVŠ odešla do důchodu učitelka Josefa Poulová; učitelka Jaroslava Adamová-Zbytovská přeložena na železniční učiliště v Jimramově a učitelka Dáša Horáková přeložena na základní devítiletou školu v našem městě. Do učitelského sboru vstoupily učitelky Jarmila Kadlecová, Marta Janů, Eva Vališová a Věra Brabcová a vychovatelka družiny s. Kasalová. Ze základní devítileté školy odešla s. D. Skopalíková a na její místo jako skupinový pionýrský vedoucí ustanoven s.
Usnesením plenárního zasedání městského národního výboru ze dne 21. srpna byl předseda školské a kulturní komise s. Rudolf Svačina pověřen vypracováním zprávy, obsahující podrobný rozbor situace novoměstského školství. Zaznamenávám ji v plném znění jako doklad o stavu našeho školství a jeho zařízení v šedesátých letech XX. století.
„Naše školství prošlo od osvobození naší republiky hlubokými změnami a bylo postaveno na zcela nové základy. Školské zákony z r. 1948 a 1953, které stanovily základní úpravu jednotného školství a jeho důslednou demokratizaci, byly doplněny významnými usneseními XI. a XII. Sjezdu KSČ a četnými stranickými a vládními dokumenty. Mimo jiné se tu zdůrazňuje nutný soulad školství a nároky našeho hospodářství a naší kultury, význam jeslí a mateřských škol pro účast žen bez společenské činnosti i v práci v našem národním hospodářství a nutnost vytvářet nové předpoklady pro úspěšnou a účinnou výchovu a vzdělání mládeže pro další rozvoj naší socialistické společnosti.

Poslední stavbou, která se uskutečnila v Novém Městě na Moravě v zájmu a pro rozvoj školství ve městě samotném a jeho okolí, byla stavba bývalé vyšší zemské reálky, dnešní základní devítileté a střední všeobecně vzdělávací školy z roku 1900. Tehdy mělo Nové Město 2.154 obyvatel a velmi nepatrnou perspektivu dalšího rozvoje a růstu. Dnes má město 5.494 obyvatel, dokončují se dva výškové domy s 96 byty, je schválena výstavba dalších 130 bytových jednotek z výstavby Jáchymovských dolů, 11 bytových jednotek ze státní výstavby a 30 z družstevní výstavby. Provádí se stavba velikého závodu n. p. Sportovní a technické potřeby, rozšíření vývojového závodu Státních silnic a j. Počítá se také se stavbou celé řady rodinných domů. Počet obyvatel se tedy ve srovnání s rokem

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová