O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 194b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sbírek a opatření nových osvětlovacích těles, bylo začátkem července Horácké muzeum znovu zpřístupněno veřejnosti. Přes četné sliby neposkytly nadřízené muzejní instituce žádnou pomoc při všech odborně i časově náročných reinstalačních pracích, a tak se o všechno muselo postarat obětavá správkyně muzea s. V. Večeřová. Se zaujetím pro věc a s pochopením městského národního výboru s pomocí manželů Ondráčkových a některých členů muzejní rady odpovědný úkol zdárně provedla. Její práce, oslněná odbornými  laickými návštěvníky muzea, zaslouží si opravdového uznání.
Dne 12. července v deset hodin dopoledne byla v aule střední všeobecně vzdělávací školy zahájena výstava litografií našeho rodáka Františka Šíra, od jehož narození uplynulo letos stošedesát a od úmrtí sto let. Dílo vynikajícího mistra portrétů významných představitelů našeho národního obrození ocenil ve svém úvodním projevu s. dr. J. Mikulec; v kulturním pořadu zazpíval s. J. Grepl a na klavír zahrála M. Popelková. Hodnotná výstava, o níž projevilo zájem hodně cizích návštěvníků našeho města, tentokrát bohužel přivábila jen velmi málo našich spoluobčanů k návštěvě. Dne 19. července zahájila okresní horácká galeri ve výstavních místnostech v budově městského národního výboru výstavu Vysočina ve fotografii M. Spurného.
Dne 25. července byla zahájena v našem kině tradiční už přehlídka festivalových filmů. Byly promítnuty dva filmy československé (Obžalovaný – 2 představení, 331 návštěvníků; Limonádový Joe (3-1246-6.253Kčs), jeden Německé spolkové republiky (Zámek Gripsholm (2-736-3790 Kčs), jeden Německé demokratické republiky (Písně tajné – 2-519-2625 Kčs), jeden Sovětského svazu (Chodím po Moskvě -2-209-893 Kčs), jeden Itálie (Čtyři neapolské dny (2-298-1286 Kčs), jeden USA (Myš, která řvala – 2-484-1.992 Kčs). Celkem uskutečněno 15 představení, která navštívilo 3828 účastníků, tržba vynesela 17.924 Kčs. Úspěch finanční i umělecký byl tedy zela nesporný. Zásluhu o uspořádání i průběh přehlídky měl vedoucí správy kina, s. Kaláb.
Po velmi těžkých zápasech a zdlouhavých jednáních s odpůrci jejího zřízení v našem městě byla konečně 26. července v deset hodin dopoledne slavnostně otevřena v budově zámku stálá expozice Okresní horácké galerie v Novém Městě na Moravě. Jsou v ní instalována vynikající malířská a sochařská díla nejpřednějších výtvarných umělců z našeho města a kraje, především práce Jamborovy, Blažíčkovy, Štursovy a Makovského. Úvodní slovo k otevření galerie měl ředitel Moravské zemské galerie, s. Jiří Hlušička. V kulturní části pořadu zahrál na

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová