O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 194a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

sborové, z nichž vedle jiných zazněla i slavná kantáta Česká píseň, kterou zazpíval padesátičlenný smíšený sbor s průvodcem klavíru na čtyři ruce. Koncert, který připravil a řídil sbormistr dr. Josef Mikulec, byl proveden vlastními silami hudebního odboru, a to zpěváky Jindřichem Greplem, Josefem Jinkem a Květou Žilkovou, houslistou Rostislavem Drdlou, klavíristkami Marií Popelkovou a Olgou Slezákovou a smíšeným sborem byl velmi dobře připraven a skvěle proveden k nejvyšší spokojenosti návštěvníků, kteří do posledního místa naplnili školní aulu. Také přítomní odborníci (i ze Žďáru) se o koncertu vyslovili s nejvyšším uznáním.
Ve dnech 24. a 25. května uspořádaly děti z dětského domova velmi pěknou a vkusně upravenou výstavku svých ručních prací, která svědčila o odpovědné a svědomité práci vychovatele. Výstavu navštívila hodně zájemců.
Dne 29. května se konala v sále Závodního klubu beseda na téma Jak se v Novém Městě na Moravě dříve volívalo. Besedu, připravenou Závodním klubem a Osvětovou besedou, vedl městský kronikář dr. J. Mikulec a zúčastnilo se jí hodně lidí.
V rámci oslav Mezinárodního dne dětí konala se v neděli 31. května odpoledne v sále sokolovny okresní přehlídka dětských pěveckých souborů z Bystřice nad Pern., Nedvědice, Velkého Meziříčí, Žďáru nad Sáz. a Nového Města na Moravě. Nejlepší pionýrské soubory okresu prokázaly svým vystoupením vysokou úroveň a jejich výkony sklidily pronikavý úspěch. Návštěvníků bylo bohužel málo, ale ti, co přišli, byli nanejvýš spokojeni.
Dne 19. června uspořádala lidová škola umění spolu se sdružením rodičů a přátel školy v sále Závodního klubu celovečerní veřejné vystoupení svých žáků s pořadem, sestaveným z populárních skladeb českých i cizích hudebních skladatelů. Zúčastnili se ho hlavně rodiče žáků.
Dne 5. července byla v deset hodin dopoledne otevřena v sále Závodního klubu celookresní výstava prací lidových výtvarných umělců, uskutečněná v rámci Soutěže tvořivosti mládeže a pracujících v r. 1964. Byly zde vystaveny obrazy, kresby, samorosty, intarzie a vedle nich ještě další řada prací z různých odvětví lidové umělecké výroby. Výstavu zahájil hodnotícím projevem s. dr. Rosenbaum ze Žďaru nad Sáz., vhodnou báseň recitovala žákyně 9. B tř. základní devítileté školy při SVVŠ Věra Večeřová. Výstava trvala do konce července a byla velmi četně navštívena.

Po důkladné vnitřní úpravě místnosti Horáckého muzea, k níž patřilo odstranění starých nevyhovujících vitrin, nová instalace elektrického vedení, vybílení všech místností, postavení nových zasklených vitrin, opatřených z brněnského výstaviště, generální reinstalaci národopi-

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová