O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 193b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

Šír, Svítil, Chládek a další. Druhá přednáška o kronikách od r. 1919 se konala 1. dubna a byla vyslechnuta se stejnou pozorností jako první.
Dne 23. dubna sehráli žáci 1. až 5. ročníku základní devítileté školy při střední všeobecně vzdělávací škole pohádkovou hru O včelce Lindě. Dobře připravená hra se dětem novoměstských škol, které navštívily dvě představení, velmi líbila.
Dne 5. května uskutečnil Závodní klub společně s výbory rodičů a přátel školy a s ředitelstvím obou škol a odborného učiliště nár. podnikem Chirana přehlídku vítězů Soutěží tvořivosti a pracujících. Zúčastnili se jí vítězové soutěží v recitaci, zpěvu, hře na hudební nástroje a vlastní tvorby, pionýrský soubor základní devítileté školy, svazácký soubor odborného učiliště Chirany a rytmická skupina střední všeobecně vzdělávací školy. Vítězové obdrželi diplomy čestného uznání. Zcela naplněný sál klubu sledoval velmi dobré výkony mladých umělců s upřímným zájmem a byl s nimi plně spokojen.
Dne 7. května se konala na místním národním výboru porada, týkající se zřízení památníku bratří Křičků v Maršovské rychtě. Zúčastnili se jí pracovníci Zemského muzea v Brně s. dr. Stránský a Hauk, za místní národní výbor s. Konvalinka, Skalník a Svačina, sestra obou bratří, paní Pavla Křičková Homolková, vdova po zemřelém básníku Petru Křičkovi, paní Anna Křičková, a zástupce Jednoty. Po prohlédnutí místnosti v Maršovské rychtě a zajištění jejích vhodnosti seznámili pracovníci brněnského muzea účastníky porady s návrhem na uspořádání památníku velmi vkusně a názorně upraveném, a doporučili urychlené jeho zřízení ve dvou místnostech v přízemí rychty. Bude velmi záležet na aktivitě odpovědných činitelů odboru školství a kultury Okresního národního výboru ve Žďáře, zda a kdy bude památník zřízen a zpřístupněn veřejnosti.
Ve dnech 17. května až 17. června byla otevřena ve výstavních prostorách Horácké galerie v budově místního národního výboru výstava obrazů akademické malířky Zdenky Heritesové. Zahájení bylo provedeno v neděli 17. května v 10 hod. Dopoledne za přítomnosti umělkyně. Úvodní projev měl ředitel Horácké galerie s. Zezula.
V rámci Roku české hudby s jubilei největších našich hudebních skladatelů B. Smetany, A. Dvořáka a L. Janáčka uspořádal hudební a pěvecký odbor Závodního klubu v neděli 17. května v aule střední a všeobecně vzdělávací školy slavnostní koncert z děl Bedřicha Smetany. Na pořadu byly Mistrovy skladby pro housle, klavír, ukázky z tvorby písňové a operní a skladby

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová