O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 193a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

hygienické příslušenství závodu není zcela vyhovující; je třeba vystavět novou halu s příslušenstvím, aby zmizel stav, že v objektu původně budovaném pro 350 zaměstnanců, pracuje jich nyní kolem 800, a nové učiliště.

Život kulturní
Po resignaci dosavadní předsedkyně školské a kulturní komise, s. Emilie Kuchařové na její funkci pověřila rada místního národního výboru poslance mnv. s. Rudolfa Svačinu, učitele střední všeobecně vzdělávací školy, vedením této komise od 1. ledna 1964 až do nových voleb. V osobě s. Svačiny postaven do čela komise kvalifikovaný školský a kulturní pracovník, který jistě povede svoji komisi a tím i kulturní život v našem městě k dalšímu rozmachu.
V lednu bylo dokončeno odlití slavné sochy našeho vynikajícího rodáka sochaře Jana Štursy Raněný. Jeden odlitek byl po převezení do našeho města prozatímně umístěn ve Štursově síni Horáckého muzea a ve vhodné době bude instalován na prostranství, které určí Mistr V. Makovský, druhý byl umístěn v Moravské galerii v Brně. 
Dne 13. února byla zahájena ve výstavních místnostech Horácké galerie v budově místního národního výboru výstava litografických prací a kreseb Národního umělce Maxe Švabinského. Byla otevřena do 29. února.
Ve dnech 1. až 8. března uspořádala odbočka Českého fondu výtvarných umělců v Jihlavě společně se Závodním klubem v sále klubu Týden výtvarného umění, spokojený s výstavou a prodejem uměleckých děl a užitého umění. Našim spoluobčanům se zde naskytla příležitost opatřit si při zařizování bytu bez obtížného shánění ve velkých městech výběrové bytové doplňky, především umělecký textil, kretony, závěsy, koberce, záclonoviny, keramiku,osvětlovadla, moderní nábytek a obrazy. Slavnostní zahájení se konalo v neděli 1. března a výstava se těšila velikému zájmu našich spoluobčanů.
Dne 10. března byl s okamžitou platností suspendován ředitel střední všeobecné vzdělávací školy s. Alois Vybíhal a správou ústavu byl pověřen učitel této školy s. Rudolf Svačina.
Dne 20. března uspořádalo Horácké muzeum v aule střední školy přednášku městského kronikáře s. dr. J. Mikulce o starých novoměstských rodinných kronikách. Bylo na ní přítomno kolem sedmdesáti našich spoluobčanů, kteří s velikou pozorností vyslechli mnoho nanejvýš zajímavých zpráv ze života našich předků v 19. století, jak je ve svých kronikách zaznamenali kronikáři

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Chudobová