O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 192b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 
Originál stránky - profi sken: 

V Gottwaldově ulici) provozovnou jediná místnost, která je současně skladištěm, šatnou a kanceláří, přímé osvětlení nevyhovuje, větrání není, zařízení je naprosto nevyhovující a bylo by třeba prodejnu přemístit. Prodejna zeleniny náměstí dr. S. Sekaniny) je malá, klenutá, přímé osvětlení nedostačuje, skladiště je malé, ale dobře uspořádané a čisté, osvětlení nepřímé, větrání elektrické, provozovna je nutně provizorní. Pramen- Masna (náměstí dr. S. Sekaniny): prodejní místnost prostorná, vzdušná a světlá, provozní zařízení čisté. Pramen-mlékárna (Gottwaldova ulice) místnost nevyhovuje, je malá, slouží i za skladiště, sociální zařízení neexistuje, voda jen studená. Prodejna zeleniny (Gottwaldova ulice): jedna místnost prodejní dvě pro skladiště, provozně vyhovuje pouze v létě, voda zajištěna, sociální zařízení v sousedním dvoře. Pramen – cukrovinky (Gottwaldova ulice): světlá a prostorná prodejna s vyhovujícím provozem hygienickým zařízením Samoobsluha na sídlišti je moderně zařízena a vybavena a vyhovuje všem hygienickým předpisům. Hotel Gregor u nádraží: má jeden výčep, malý sál a kuchyni s příslušenstvím, sociální zařízení vyhovuje, neupravené je prostranství kolem hotelu. Závodní jídelna Jáchymovských dolů má vyhovující kuchyni, restaurační místnosti a skladiště pro potraviny, sociální zařízení jsou bez hygienických závad, nevyřešena je skládka pro odpadky. Maršovská rychta má dva společenské sály, vkusně a vhodně upravené a vybavené, kuchyňský blok je zvlášť, sociální zařízení je vyhovující Lucerna: dobře zařízený závod, který zpracovává mléko z okolních jednotných zemědělských družstev: čistota v mlékárně i v sýrárně je vcelku vyhovující, provozovna má společenskou místnost a je vybavena sociálním zařízením, dostatek teplé vody je vždy k dispozici, hygienický průzkum nikdy nezjistil závody. Oděva (Gottwaldova ulice) provozní prostor v přízemí nevyhovuje, poněvadž je příliš tmavý a v zimním období špatně vytápěný, provoz v poschodí vyhovuje, v celé provozovně není voda ani záchod, sociálního zařízení používají zaměstnanci v sousedním bytě, bylo by třeba provozovnu upravit podle hygienických předpisů. Jihomoravské mlýny a pekárny: mají provozovny z mechanizované, míchačky a pracovní stoly vyhovují, při hygienické průzkumu vždycky všechno bez závad a všude úzkostlivá čistota, administrativní místnost je malá a v zimě nevyhovuje, protože je chladná, hlavní závadou je nedořešený odbyt výrobků. Uhelné sklady: provozovna a administrativní budova vyhovují, sociální zařízení jsou dobře vybavena a mají dostatek teplé vody. Jihlavské dřevařské závody mají nedostatečná sociální zařízení. Chirana: v závodě jsou závažná riziková pracoviště, zejména hluková, která se přes všechno úsilí závodního lékaře a bezpečnostního technika nepodařilo dosud ani prošetřit

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová